Gwybodaeth cyswllt Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned

Gwybodaeth cyswllt Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned

Aberwheeler

Cyswllt

Miss Helen Williams (Clerc)
Candy Mill
Bodfari
LL16 4DR

Ffôn gwaith: 01745 710535

Betws Gwerfil Goch

Cyswllt

Mrs Helen Hitchmough
Caer Lloi
Betws Gwerfil Goch
Corwen
LL21 9PG

Ffôn gwaith: 01490460250

E-bost: betwsggclerc@gmail.com

Bodelwyddan

Cyswllt

Mrs J Prendergast
53 Ffordd Parc Bodnant
Prestatyn
LL19 9LJ

Ffôn gwaith: 01745 854926

Bodfari

Cyswllt

May Heather Eubank
Treehouse Cottage
Y Rhyl
Dinbych
Y Rhyl
LL16 4EL

E-bost: bodfaricc@gmail.com

Bryneglwys

Cyswllt

Mr Ifan Gwyn Davies
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 2AU

Ffôn gwaith: 01824 750283 / 07887 955613

E-bost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Cefn Meiriadog

Cyswllt

E-bost: clerkcefnmeiriadog@outlook.com

Clocaenog

Cyswllt

Mrs Pat Astbury
Dwyfor
Llanfair Road
Rhuthun
LL15 2RS

Ffôn gwaith: 01824 704200 / 07738 236453

E-bost: info@clocaenog.org.uk

Cyffylliog

Cyswllt

Mr Gwyn Davies
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
LL15 2AU

Ffôn gwaith: 01824 750283

E-bost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Cyngor Tref Corwen

Cyswllt

Sian E Thomas
London House
The Square
Corwen
LL21 9LE

Ffôn gwaith: 07876475923

E-bost: clerk@corwentowncouncil.co.uk

Cynwyd

Cyswllt

Y Clerc
Clerc y Cyngor
Ysgol Bro Dyfrdwy
Cynwyd
Corwen, Sir Ddinbych
LL21 0LG

E-bost: cyngor.cynwyd@gmail.com

Derwen

Cyswllt

Mr Gwyn Davies
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
LL15 1AU

Ffôn gwaith: 01824 750283

E-bost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Dinbych

Cyswllt

Jenny Barlow
Neuadd y Dref
Lôn Y Crown
Dinbych
LL16 3TB

Ffôn gwaith: 01745 815984

E-bost: townclerk@denbightowncouncil.gov.uk

Dyserth

Cyswllt

Mr R. Phillip Parry
Cyngor Cymuned Dyserth
Ty Cornel
51 St Michael's Drive
Caerwys, Sir y Fflint
CH7 5BS

Ffôn gwaith: 01352 720547

E-bost: clerk@dyserthcouncil.wales

Efenechtyd

Cyswllt

Patricia Astbury
Dwyfor
Llanfair Road
Rhuthun
Rhuthun
LL15 2RS

Ffôn gwaith: 01824 704200

E-bost: efenechtydclerk@outlook.com

Gwyddelwern

Cyswllt

Miss Carys Williams
Wenallt Fach
Maerdy
Corwen
LL21 0PG

Ffôn gwaith: 07810411545

E-bost: carysseu@outlook.com

Henllan

Cyswllt

Mr Gwyn Davies
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
LL15 2AU

Ffôn gwaith: 01824 750283

E-bost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Llanarmon yn Iâl

Cyswllt

Mrs N Wright
Bryn Llyn
Mynydd Du
Treuddyn
Yr Wyddgrug
CH7 4BW

Ffôn gwaith: 01824 780358

E-bost: councilclerk@llanarmon.com

Llanbedr Dyffryn Clwyd

Cyswllt

Mr Gwyn Davies
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
Rhuthun
LL15 2AU

Ffôn gwaith: 01824 750283

E-bost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Llandegla

Cyswllt

Mr Ifan Gwyn Davies
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 2AU

Ffôn gwaith: 01824 750283 / 07887 955613

E-bost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Llandrillo

Cyswllt

Sian E Thomas
Blaen Ial
Bryneglwys
Corwen
LL21 9LE

Ffôn gwaith: 07876475923

E-bost: clerc@cyngorcymunedllandrillo.cymru

Llandyrnog

Cyswllt

Mr R Bryn Davies
Bryn Ffolt
Llandyrnog
Dinbych
LL16 4HN

Ffôn gwaith: 01824 790542

E-bost: rbrynd1@gmail.com

Llanelidan

Cyswllt

E-bost: clerk.llanelidancc@gmail.com

Llanelwy

Cyswllt

Mrs Jill Ellison
26 Maes Dolfor
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL33 0RP

Ffôn gwaith: 07521 641756

E-bost: clerk@stasaphcitycouncil.gov.uk

Llanfair Dyffryn Clwyd

Cyswllt

Sian E Thomas
Blaen Ial
Rhuthun
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL21 9LE

Ffôn gwaith: 07876475923

E-bost: clerk.llanfairdc@gmail.com

Llanferres

Cyswllt

Mrs Gwyneth Dillon (Clerc)
Maesawelon
Village Road
Wrecsam
Sir Ddinbych
CH7 5LU

Ffôn gwaith: 01352 810735

E-bost: clerk.llanferres@gmail.com

Llangollen

Cyswllt

Mr Gareth Thomas
Neuadd y Dref
Stryd y Parad
Llangollen
LL20 8PH

Ffôn gwaith: 01978 861345

E-bost: townclerk@llangollentowncouncil.gov.uk

Llangynhafal

Cyswllt

Mr John L Roberts
Rhos Newydd
Gellifor
Rhuthun
LL15 1RY

Ffôn gwaith: 01824 704776

E-bost: clerk@llangynhafal.org.uk

Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch

Cyswllt

Mr Gwyn Davies
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
LL15 2AU

Ffôn gwaith: 01824 750283

E-bost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Llantysilio

Cyswllt

Mrs Sandra Baker
Rockliffe
Ffordd yr Abaty
Llangollen
LL20 8EF

Ffôn gwaith: 01978 861451

E-bost: llantysilio.cc@btinternet.com

Llanynys

Cyswllt

Mr Gwyn Davies
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
LL15 2AU

Ffôn gwaith: 01824 750283

E-bost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Nantglyn

Cyswllt

Nicole Beaumont
Church House
Nantglyn
Dinbych

E-bost: cc.nantglyn@gmail.com

Prestatyn

Cyswllt

Lisa Fearn
7/9 Ffordd Llys Nant
Prestatyn
LL19 9LN

Ffôn gwaith: 01745 881956 / 07909 581015

E-bost: lisa.fearn@prestatyntc.co.uk

Rhuddlan

Cyswllt

Steve Wilson
Cyngor Tref Rhuddlan
Hwb Rhuddlan
Clos David Owen
Rhuddlan
LL18 2UJ

E-bost: clerk@rhuddlantowncouncil.gov.uk

Rhuthun

Cyswllt

Iolo Williams
Yr Hen Lys
Sgwâr Sant Pedr
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1AA

Ffôn gwaith: 01824 703797

E-bost: clerc@cyngortrefrhuthun.gov.uk

Trefnant

Cyswllt

Mrs. Carolyn Williams
Willow Cottage
Y Rhyl
Llanelwy
LL22 9DG

Ffôn gwaith: 07884 549699

E-bost: trefnantclerk@outlook.com

Tremeirchion Cwm & Waen

Cyswllt

Susanne Fordham
Cadeirydd
6 Pleasant Villas
Treffynnon
Sir Y Fflint
LL11 6TY

Ffôn gwaith: 07842 344573

E-bost: suetim.fordham@hotmail.co.uk

Y Rhyl

Cyswllt

Mr Gareth Nickels
Swyddfeydd Dinesig
Canolfan Wellington
Ffordd Wellington
Y Rhyl
LL18 1LE

Ffôn gwaith: 01745 331114

E-bost: enquiries@rhyltowncouncil.org.uk