Gwybodaeth cyswllt Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned

Gwybodaeth cyswllt Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned

Aberwheeler

Cyswllt

Miss Helen Williams (Clerc)
Candy Mill
Bodfari
LL16 4DR

Ffôn gwaith: 01745 710535

Aelod

Dewi Glyn Edwards

Plot 3
Porth Y Waen
Bodfari

LL16 4BU

Aelod

Gwyneth Mary Jones

6 Porth Y Waen
aberwheeler
bodfari

LL16 4BU

Aelod

Dennis Michael Roberts

16 Porth Y Waen
aberwheeler
Denbigh

LL16 4BU

Aelod

Helen Sian Sweetman

Ty Isaf Farm
Bodfari


LL16 4DD

Betws Gwerfil Goch

Cyswllt

Mrs Helen Hitchmough
Caer Lloi
Betws Gwerfil Goch
Corwen
LL21 9PG

Ffôn gwaith: 01490460250

E-bost: betwsggclerc@gmail.com

Aelod

David Ieuan Davies

Hafoty Foel
Melin Y Wig
Corwen

LL21 9RG

Aelod

Robert Gwyn Edwards

Pencraig Fawr
Betws Gwerfil Goch
Corwen

LL21 9PL

Aelod

Geraint Griffith Jones

Pencraig Bach
Betws Gwerfil Goch
Corwen

LL21 9PL

Aelod

Hefin Lloyd-Davies

Yr Hen Felin
Betws Gwerfil Goch
Corwen

LL21 9PU

Aelod

Elliw Roberts

Bryn Eryr
Llanfihangel Glyn Myfyr
Corwen


Aelod

Emyr Wyn Roberts

Fferm Ty Cerrig
Melin Y Wig
Corwen

LL21 9RH

Aelod

Nia Alwen Williams

Hendre
Betws Gwerfil Goch
Corwen

LL21 9PW

Bodelwyddan

Cyswllt

Mrs J Prendergast
53 Ffordd Parc Bodnant
Prestatyn
LL19 9LJ

Ffôn gwaith: 01745 854926

Bodfari

Cyswllt

Mr Antony Burnage
Nant Helygen
Y Rhyl
Dinbych
Y Rhyl
LL16 4DP

E-bost: bodfaricc@gmail.com

Aelod

Sue Davidson

The Old Forge
Trout Farm
Bodfari

LL16 4DW

Aelod

Heather Griffiths

Tyn Y Caeua Mawr
Bodfari


LL16

Aelod

Naomi Luhde-Thompson

Nant Gwilym Ucha
Tremeirchion Road
Bodfari
Dinbych
LL16 4EL

Aelod

Rebecca Jane Parrin

Flat Oriel Bodfari Gallery
Mold Road
Bodfari
Dinbych
LL16 4DN

Aelod

Martin Shutt

Chapel Cottage
Mold Road
Bodfari

LL16 4DW

Aelod

Alan Robert Waterfield

6 Hen Afon
Tremeirchion
Llanelwy

LL17 0UP

Bryneglwys

Cyswllt

Councillor Paul Anyon - Acting Clerk
4 Bryn Refail
Bryneglwys
Corwen
Sir Ddinbych
LL21 9LS

Ffôn gwaith: 07425 233 918

E-bost: councillor.anyon@gmail.com

Aelod

Paul John Emrys Anyon

4 Bryn Refail
Bryneglwys
Corwen

LL21 9LS

Aelod

Leigh Downing

New Inn Stable
Bryneglwys


LL21 9LP

Aelod

charlie J Downing

New Inn
Bryneglwys
Corwen

LL21 9LP

Aelod

Andrew Kenrick

Bryn Y Ffynnon
Bryneglwys


LL21 9LN

Aelod

Nia Ann Roberts

Bryn-Llan
Bryneglwys
Corwen

LL21 9LL

Vice-Chair, in the Chair

Mark A Tustain

Ty Tan Derw
Bryneglwys
Corwen

LL21 9ND

Cefn Meiriadog

Cyswllt

Mr Ifan Gwyn Davies
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 2AU

Ffôn gwaith: 01824 750283 / 07887 955613

E-bost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Clocaenog

Cyswllt

Lynda Price Jones
Cymyran
Clawddnewydd
Rhuthun
LL15 2NA

Ffôn gwaith: 01824 750286

E-bost: lyndapricej@gmail.com

Aelod

Catrin Eleri Jones

Tyn celyn
Clocaenog
Rhuthun

LL15 2AS

Aelod

Iona Haf Jones

Maes Gwyn
Pool Park
Rhuthun

LL15 2LW

Aelod

Mark Lewis

Ty'r Saer
Clocaenog
Rhuthun

LL15 2AY

Aelod

Rhodri Gwyndaf Rees

Nodyn Y Nant
Clocaenog
Rhuthun

LL15 2AU

Aelod

Ifor Lloyd Roberts

Parc
Bontuchel
Rhuthun

LL15 2BD

Corwen Town Council

Cyswllt

Philomena Hearn
London House
The Square
Corwen
LL21 0DE

Ffôn gwaith: 07 971 880150

E-bost: clerc@cyngortrefcorwen.co.uk

Aelod

Andrew P Ballard

Arosfa
4 Westbourne Terrace
Corwen

LL21 0AR

Aelod

Carole Ann Derbyshire-Styles

Bwthyn Bryn Derwen
Cynwyd
Corwen

LL21 0HP

Aelod

Gordon Hughes

(Ni roddir cyfeiriad)

Aelod

John Edwin Jones

Ty Mawr
Tir Llannerch
Carrog
Corwen
LL21 9BH

Aelod

David Christopher Jones

112 Maesafallen
Corwen


LL21 9AD

Aelod

Deborah Jane Jones

21 Maes Owain
Glyndyfrdwy
Corwen

LL21 9HF

Aelod

Robert Glaves White Roberts

Tyn Ddol
Y Lôn Lâs
Corwen

LL21 0DN

Aelod

John A Rostron

Ty Newydd
Glyndyfrdwy
Corwen

LL21 9HL

Cyffylliog

Cyswllt

Mr Gwyn Davies
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
LL15 2AU

Ffôn gwaith: 01824 750283

E-bost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Aelod

Gethin Clwyd Jones

Ffynnon Ddu
Cyffylliog
Rhuthun

LL15 2DU

Aelod

Huw Dafydd Jones

Caer Weirglodd
Cyffylliog
Rhuthun

LL15 2DR

Aelod

Oswyn Llyr Jones

Gelli Las
Bontuchel
Rhuthun

LL15 2BG

Aelod

Eifion Wyn Jones

Ysgeibion Farm
Cyffylliog
Rhuthun

LL15 2BT

Aelod

Cheow-Lay Wee

Glan Corris 2
Cyffylliog
Rhuthun

LL15 2DS

Aelod

Emrys Lloyd Williams

Henblas
Cyffylliog
Rhuthun

LL15 2DP

Aelod

Philip Russell Williams

Bryn Teg
Bontuchel
Rhuthun

LL15 2BG

Cynwyd

Cyswllt

Gwen Elizabeth Wynne (Chair)
8 Maeshyfryd
Cynwyd
Corwen
LL21 0HU

Ffôn gwaith: 01490 412616

Aelod

Richard Bodden

7 Trem Y Foel
Cynwyd
Corwen

LL21 0NH

Aelod

Gwyneth Ellis

Pen Y Dalar
Cynwyd
Corwen

LL21 0NX

Aelod

Robert Huw Morris Evans

19 Maes Glyndwr
Cynwyd
Corwen

LL21 0AJ

Aelod

Nan Yaxley Jones

Felin Uchaf
Cynwyd
Corwen

LL21 0LN

Aelod

Delyth Margaret Thomas

Aelod

Anna Elizabeth Thomas

24 Maes Hyfryd
Cynwyd
Corwen

LL21 0HU

Aelod

Stephen Edward Evan Tudor

Isfryn
9 Maes Hyfryd
Cynwyd
Corwen
LL21 0HU

Aelod

Peter Evan Williams

3 Maeshyfryd
Cynwyd
Corwen

LL21 0HU

Aelod

Nesta Wivell

Penybont Fawr
Cynwyd
Corwen

LL21 0ET

Aelod

Gwen Elizabeth Wynne

8 Maeshyfryd
Cynwyd
Corwen

LL21 0HU

Derwen

Cyswllt

Mr Gwyn Davies
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
LL15 1AU

Ffôn gwaith: 01824 750283

E-bost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Aelod

John Philip Crowhurst

Ty Derwen
Derwen
Corwen

LL21 9SF

Aelod

Thomas Wynne Griffiths

Gwerni
Derwen
Corwen

LL21 9SL

Aelod

Robert Elwyn Hughes

6 Bro Cloion
Clawddnewydd
Rhuthun

LL15 2NW

Aelod

Hywel Llewelyn Jones

Maes Draw
Clawddnewydd
Rhuthun

LL15 2ND

Aelod

Gaynor Lloyd Jones

12 Trem Y Coed
Clawddnewydd
Rhuthun

LL15 2NQ

Aelod

Richard Llyfelys Rees

Parc Lodge
Derwen
Corwen

LL21 9SF

Aelod

Erfyl Roberts

Gilfach
Clawddnewydd
Rurhin

LL15 2NA

Dinbych

Cyswllt

Jenny Barlow
Neuadd y Dref
Lôn Y Crown
Dinbych
LL16 3TB

Ffôn gwaith: 01745 815984

E-bost: townclerk@denbightowncouncil.gov.uk

Aelod

Alyn Walter Ashworth

(Ni roddir cyfeiriad)

Aelod

Dyfrig Berry

(Ni roddir cyfeiriad)

Aelod

Gwawr Elena Cordiner

(Ni roddir cyfeiriad)

Aelod

Catherine Elaine Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Aelod

Marilyn Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Aelod

Gaynor Morgan Rees

(Ni roddir cyfeiriad)

Aelod

Robert Charles Parkes

(Ni roddir cyfeiriad)

Aelod

Lara Jane Pritchard

(Ni roddir cyfeiriad)

Aelod

Keith Philip Stevens

(Ni roddir cyfeiriad)

Aelod

Y Cynghorydd Glenn Swingler

E-bost: Glenn.Swingler@denbighshire.gov.uk

27 Fron Terrace
Rhyl Road
Dinbych

LL16 3DT

Ffôn Symudol: 07718 916 414

Aelod

Y Cynghorydd Rhys Thomas

E-bost: Rhys.Thomas@denbighshire.gov.uk

Perth y Rhos
Ffordd Ystrad
Dinbych

LL16 3HE

Ffôn Symudol: 07977 911 300

Aelod

Roy Tickle

(Ni roddir cyfeiriad)

Aelod

Irene Williams

(Ni roddir cyfeiriad)

Aelod

Gaynor Wood

(Ni roddir cyfeiriad)

Dyserth

Cyswllt

Mr R. Phillip Parry
Cyngor Cymuned Dyserth
Ty Cornel
51 St Michael's Drive
Caerwys, Sir y Fflint
CH7 5BS

Ffôn gwaith: 01352 720547

E-bost: clerk@dyserthcouncil.wales

Aelod

John Glover

Bryn Oswald
James Park
Dyserth
Y Rhyl
LL18 6AG

Aelod

Edgar Henry Jones

46 Ffordd Cwm
Diserth
Y Rhyl

LL18 6BD

Aelod

David Glyn Jones

Hafan Deg
4 James Park
Diserth
Y Rhyl
LL18 6AG

Aelod

Peter Newell

Roseneath Cottage
Elwy Avenue
Diserth
Y Rhyl
LL18 6HW

Aelod

Julie Marie Peters

80 Ffordd Cwm
Diserth
Y Rhyl

LL18 6HR

Aelod

Margaret Gwyneth Williams

Mount View
Bryn Y Felin
Diserth
Y Rhyl
LL18 6AE

Aelod

James Keith Williams

Clwyd View
Stryd Fawr
Diserth
Y Rhyl
LL18 6AA

Efenechtyd

Cyswllt

Patricia Astbury
Dwyfor
Llanfair Road
Rhuthun
Rhuthun
LL15 2RS

Ffôn gwaith: 01824 704200

E-bost: efenechtydclerk@outlook.com

Aelod

Bethan W Green

Rhoslan
Pwllglas
Rhuthun

LL15 2PE

Aelod

Robert Wynn Jones

Bodangharad
Llanfwrog
Rhuthun

LL15 2AH

Aelod

Richard Arwyn Roberts

Ty Canol
12A Dyffryn
Pwllglas
Rhuthun
LL15 2PQ

Aelod

Gareth Wyn Roberts

Bryn Teg
Pwllglas
Rhuthun

LL15 2PB

Aelod

Tudor Rogers

Pen-Y-Bryn
Efenechtyd
Rhuthun

LL15 2PW

Aelod

Alun Lloyd Williams

Fron Felus
Pwllglas
Rhuthun

LL15 2PE

Aelod

John Elwyn Williams

Ffordd Las
Llanfwrog
Rhuthun

LL15 2AN

Gwyddelwern

Cyswllt

Miss Carys Williams
Wenallt Fach
Maerdy
Corwen
LL21 0PG

Ffôn gwaith: 07810411545

Aelod

Marian Elizabeth Jones

Lletty
Gwyddelwern
Corwen

LL21 9EE

Aelod

Sian Wyn Jones

Bryn Tirion
Gwyddelwern
Corwen

LL21 9EE

Aelod

Aled Vaughan Jones

Ty'n Llechwedd
Gwyddelwern
Corwen

LL21 9DU

Aelod

Nan Williams Jones

Llwyn Saint
Maerdy
Corwen

LL21 0PE

Aelod

Llyr Wyn Jones

12 Bryn Domwy
Gwyddelwern
Corwen

LL21 9DW

Aelod

Harry Wynne Lloyd

Pant Ffynnon
Gwyddelwern
Corwen

LL21 9DE

Aelod

John Kevin Peacock

Llais Yr Afon
Bryn Saith Marchog
Corwen

LL21 9SB

Aelod

Iorwerth Owen Roberts

Tyddyn y Cae Hir
Gwyddelwern
Corwen

LL21 9EA

Aelod

Alan Wyn Williams

Caenog
Gwyddelwern
Corwen

LL21 9DB

Henllan

Cyswllt

Mr Gwyn Davies
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
LL15 2AU

Ffôn gwaith: 01824 750283

E-bost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Aelod

Nicky Bassett-Powell

Yr Hen Felin
Ffordd Llannedfydd
Henllan
Dinbych
LL16 5BD

Aelod

Y Cynghorydd John Bellis

E-bost: john.bellis@denbighshire.gov.uk

11 Glendower Court
East Parade
Y Rhyl

LL18 3SG

Ffôn: 01745 354667

Home email: john.bellis@denbighshire.gov.uk

Aelod

Christopher Brown

18 Ffordd Meifod
Henllan
Dinbych

LL16 5AX

Aelod

Peter Glyn Jones

19 Glasfryn
Henllan
Dinbych

LL16 5AQ

Aelod

Jean Lilian McGibbon

Bryn Carreg
Lon Capel
Henllan

LL16 5BX

Aelod

Merfyn Roberts

30 Ffordd Meifod
Henllan
Dinbych

LL16 5AJ

Aelod

Gwyn Roberts

Dolfeurig
28 Ffordd Meifod
Henllan
Dinbych
LL16 5AX

Aelod

Clwyd Spencer

Maes Y Groes
Foxhall
Henllan
Dinbych/Denbigh
LL16 5AB

Aelod

George Duncan Stewart

Maes Y Ffynnon
Stryd Dinbych
Henllan
Dinbych
LL16 5AN

Llanarmon yn Iâl

Cyswllt

Mrs N Wright
Bryn Llyn
Mynydd Du
Treuddyn
Yr Wyddgrug
CH7 4BW

Ffôn gwaith: 01824 780358

E-bost: norma_helen_wright@yahoo.co.uk

Aelod

Stephen Paul Burkhill

13 Maes Gwyn
Graianrhyd
Yr Wyddgrug

CH7 4QP

Aelod

Rodney Elms

Preswylfa
Ffordd Rhiw Ial
Llanarmon Yn Ial
Yr Wyddgrug
CH7 4QE

Aelod

Helen Joy Enston

Flat at Ty Coed
Mill Lane
Llanramon Yn Ial
Mold
CH7 4QN

Aelod

Y Cynghorydd Martyn Holland

E-bost: martyn.holland@denbighshire.gov.uk

19 Maes Ial
Llanarmon yn Ial
Sir Ddinbych

CH7 4PZ

Ffôn: 01824 780703

Aelod

Susan Elizabeth Jones

Windyridge
Graianrhyd
Nr Mold

CH7 4QW

Aelod

Brian Edmund Jones

Erw Ial
Back Road
Llanarmon Yn Ial
Mold
CH7 4QD

Aelod

Mary Bruce Alexander Kingsley-Williams

stoneycroft
Mill Lane
Llanarmon Yn Ial
Mold
CH7 4QF

Aelod

Gillian Ann Nash

trefalyn cottage
Ffordd Rhiw Ial
Llanarmon Yn Ial
Mold
CH7 4QE

Aelod

David Ernest White

Hafod
Eryrys
Yr Wyddgrug

CH7 4DA

Llanbedr Dyffryn Clwyd

Cyswllt

Mr Gwyn Davies
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
Rhuthun
LL15 2AU

Ffôn gwaith: 01824 750283

E-bost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Aelod

Timothy Rossiter Baker

2 Tyn Y Groesffordd
Llanbedr Dyffryn Clwyd
Rhuthun

LL15 1SS

Aelod

Robert Erik Barton

Glan Alyn
Llanferres Road
Llanarmon Yn Iâl
Mold
CH7 4QD

Aelod

Jacqueline Bird

Brackendale
Lon Cae Glas
Llanbedr Dyffryn Clwyd
Rhuthun
LL15 1US

Aelod

Michael Lyn Evans

Cartref
43 Tan y Bryn
Llanbedr Dyffryn Clwyd
Rhuthun
LL15 1AQ

Aelod

Gruffydd Longfield Jones

6 Maes Celyn
Llanbedr Dyffryn Clwyd
Rhuthun

LL15 1YR

Aelod

David Ritchie

Beech Bank
13 Tan Y bryn
Llanbedr Dyffryn Clwyd
Rhuthun
LL15 1AQ

Aelod

Nicholas Smith

Willowbank Cottage
Hirwaen
Ruthiin

LL15 1TB

Aelod

Kenneth Tams

27 Maes Derwen
Llanbedr Dyffryn Clwyd
Rhuthun / Ruthin

LL15 1ST

Llandegla

Cyswllt

Mr Ifan Gwyn Davies
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 2AU

Ffôn gwaith: 01824 750283 / 07887 955613

E-bost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Aelod

Robert Erik Barton

Glan Alyn
Llanferres Road
Llanarmon Yn Iâl
Mold
CH7 4QD

Aelod

Karen Margaret Rich Bellis

Fferm Ty Hir
Llandegla
Wrecsam

LL11 3AH

Aelod

Gwyneth Ann Dillon

Rhos Ddigre
Llandegla
Wrexham

LL11 3AU

Aelod

David Mark O'Callaghan

4 Bryn Tegla
Llandegla
Wrexham

LL11 3AX

Aelod

Ian David Rose

Isis
Allt Yr Efail
Llandegla
Wrexham
LL11 3AW

Aelod

Steven James Swygart

Ceiriog
Allt Yr Efail
Llandegla
Wrexham
LL11 3AU

Aelod

Phillip James Tidey

Y Graig
Llandegla
Wrexham

LL11 3BG

Llandrillo

Cyswllt

Mr Andrew Morgan
c/o Berth Llwyd
5 Tyn y Groes
Llandrillo
Corwen
LL21 0TF

Ffôn gwaith: 07923 261214

E-bost: clerc@cyngorcymunedllandrillo.cymru

Llandyrnog

Cyswllt

Mr R Bryn Davies
Bryn Ffolt
Llandyrnog
Dinbych
LL16 4HN

Ffôn gwaith: 01824 790542

E-bost: rbrynd1@gmail.com

Aelod

Violet Gwendolen Butler

The Coach House
Fron Yw
Llangwyfan
Nr Denbigh
LL16 4LU

Aelod

Arwyn Evans

Ysgubor Efa
Llandyrnog
Dinbych

LL16 4LT

Aelod

Gwilym Charles Evans

Glennydd
Llandyrnog
Dinbych

LL16 4HB

Aelod

Peter Gore-Rees

Henfelin
Llandyrnog
Dinbych

LL16 4EU

Aelod

Ruth Griffith

Glanrafon
Llandyrnog
Dinbych

LL16 4HB

Aelod

John Francis McGuire

Bodlondeb
Llandyrnog


LL16 4HN

Aelod

Y Cynghorydd Merfyn Parry

E-bost: merfyn.parry@denbighshire.gov.uk

Hwylfa House
Llandyrnog
Dinbych
Sir Ddinbych
LL16 4HG

Ffôn: 01824 790338

Ffôn Symudol: 07836208446

Aelod

Aled Vaughan Thomas

The Old Stables
Plas Bennett
Llandyrnog
Dinbych
LL16 4EU

Aelod

Anne V Williams

Glyn Arthur
Llandyrnog
Dinbych

LL16 4NB

Aelod

Elaine Williams

2 Tan Y Ffordd
Llangwyfan
Dinbych

LL16 4LU

Aelod

Hazel Wright

Lodge Farm
Llangynhafal
Dinbych

LL16 4LP

Llanelidan

Cyswllt

Sian E Thomas
Blaen Ial
Bryneglwys
Corwen
Sir Ddinbych
LL21 9LE

Ffôn gwaith: 07876475923

E-bost: Clerk@LlanelidanCC.Wales

Aelod

John Arthur Brooks

Llys y Wennol
Rhydymeudwy
Rhuthun

LL15 2SU

Aelod

Y Cynghorydd Hugh Evans

Cyngor Sir Ddinbych
County Hall
Wynnstay Road
Rhuthun
LL15 1YN

Ffôn gwaith: 01824 706097

Work mobile: 07824820525

E-bost: leader@denbighshire.gov.uk

Hafan: Bryndy
Llanelidan
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 2HY

Ffôn cartref: 01824 750635

Home mobile: 07824820525

Home email: hugh.evans@denbighshire.gov.uk

Aelod

Iola Ann Jones

Bwthyn 1 Tynymynydd
Llanelidan
Rhuthun

LL15 2RN

Aelod

David Michael Andrew Roberts

Sowrach Old Farmhouse
Llanelidan
Rhuthun

LL15 2RW

Aelod

John Howard Roberts

4 Hendre Cottages
Llanelidan
Rhuthun

LL15 2RA

Aelod

Richard Salisbury

Pen y Graig
Llanelidan
Rhuthun

LL15 2TE

Llanelwy

Cyswllt

Mrs Jill Ellison
26 Maes Dolfor
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL33 0RP

Ffôn gwaith: 07521 641756

E-bost: clerk@stasaphcitycouncil.gov.uk

Aelod

Joanne Ellison

(Ni roddir cyfeiriad)

Aelod

Michael Anderson Gedd

2 Deans Walk
Llanelwy


LL17 0NE

Aelod

Linda Griffiths

Cottage Villa
Glascoed Road
Llanelwy

LL17 0LH

Aelod

Leanne Groves

Bryn Coed
Cwttir Lane
Llanelwy

LL17 0LF

Aelod

Colin Hardie

49 Ashly Court
Llanelwy


LL17 0PG

Aelod

Peter George Morton

6 Elwy Crescent
Llanelwy


LL17 0NB

Aelod

John Owen Roberts

Ael Y Garth
Ffordd Uchaf Dinbych
Llanelwy

LL17 0RW

Aelod

Barbara Joan Rust

11 Roe Parc
Llanelwy


LL17 0LD

Aelod

Y Cynghorydd Peter Scott

E-bost: Peter.Scott@denbighshire.gov.uk

51 Bishops Walk
Llanelwy


LL17 0SU

Ffôn: 01745 583504

Aelod

Curtis Shea

(Ni roddir cyfeiriad)

Aelod

Y Cynghorydd Andrew Thomas

E-bost: Andrew.Thomas@denbighshire.gov.uk

27 Bishops Walk
LlanelwyFfôn: 01745 583 100

Ffôn Symudol: 07528763848

Aelod

Barry Joseph Townsend

92 Ashly Court
Llanelwy


LL17 0PH

Aelod

Rosalind Williams

Glanrafon House
Lower Street
Llanelwy

LL17 0SG

Aelod

John Wynne-Jones

10 Roe Parc
Llanelwy


LL17 0LD

Llanfair Dyffryn Clwyd

Cyswllt

Mrs Eirwen Godden
35 Maes Cantaba
Rhuthun
Rhuthun
LL15 1YP

Ffôn gwaith: 01824 707151

E-bost: clerk.llanfairdc@gmail.com

Aelod

David Arthur Holesworth Baker

Bwlch Y Llyn
Pentrecoch
Rhuthun

LL15 2YG

Aelod

Robert Erik Barton

Glan Alyn
Llanferres Road
Llanarmon Yn Iâl
Mold
CH7 4QD

Aelod

Winifred Ann Davies

Penrhos
Graigfechan
Rhuthun

LL15 2HB

Aelod

Moira Elizabeth Ross Edwards

Barnfold
Llanfair Dyffryn Clwyd
Ruthiin

LL15 2RU

Aelod

Timothy John Faire

Plas Bedw
Pentrecelyn
Rhuthun

LL15 2HT

Aelod

Jayne Alexandra Mayers

Plas Bedw
Pentrecelyn
Rhuthun

LL15 2HT

Aelod

Keith Moulsdale

The Bridles
Llanfair Dyffryn Clwyd
Rhuthun

LL15 2EN

Aelod

Ceri Ranson

Pen Y Coed
Graigfechan
Rhuthun

LL15 2EY

Llanferres

Cyswllt

Mrs Gwyneth Dillon (Clerc)
Maesawelon
Village Road
Wrecsam
Sir Ddinbych
CH7 5LU

Ffôn gwaith: 01352 810735

E-bost: clerk.llanferres@gmail.com

Aelod

John Almond

20 Cae Derwen
Llanferres
Yr Wyddgrug
CH7 5SX

Aelod

Jac Robyn Benjamin Armstrong

The White House
Rectory Lane
Llanferres
Yr Wyddgrug
CH7 5SR

Aelod

Robert Erik Barton

Glan Alyn
Llanferres Road
Llanarmon Yn Iâl
Mold
CH7 4QD

Aelod

Allan Morgans

Maesawelon
Village Road
Maeshafn
Mold
CH7 5LU

Aelod

Isla Rhian Margaret Watts

23 Cae Gwyn
Llanferres


CH7 5SL

Llangollen

Cyswllt

Mr Gareth Thomas
Neuadd y Dref
Stryd y Parad
Llangollen
LL20 8PH

Ffôn gwaith: 01978 861345

E-bost: townclerk@llangollentowncouncil.gov.uk

Aelod

Anthony William Baker

Rockcliffe
Ffordd Yr Abaty
Llangollen

LL20 8EF

Aelod

Andrew William Beech

Aelod

Jean Robb McKean Burrell

50 Pengwern
Llangollen


LL20 8AT

Aelod

Austin Francisco Cheminais

Lavender House
7 Mill Street
Llangollen

LL20 8RY

Aelod

Jonathan Peter Haddy

Henllys
Berwyn
Llangollen

LL20 8AL

Aelod

George Hughes

Flat 14
The Grapes
Hill Street
Llangollen
LL20 8HJ

Aelod

Robyn Claire Lovelock

Minafon
Green Lane
Llangollen

LL20 8TB

Aelod

Robert Lube

43 Maes Pengwern
Llangollen


LL20 8BB

Aelod

Y Cynghorydd Melvyn Mile

E-bost: Melvyn.Mile@denbighshire.gov.uk

14 Tan y Plas
Llangollen
Sir Ddinbych

LL20 8NQ

Ffôn Symudol: 07772 355302

Aelod

Isobel Anne Richards

Glan Yr Afon
Brook Street
Llangollen

LL20 8LS

Llangynhafal

Cyswllt

Mr John L Roberts
Rhos Newydd
Gellifor
Rhuthun
LL15 1RY

Ffôn gwaith: 01824 704776

E-bost: clerk@llangynhafal.org.uk

Aelod

Paul Gwynmor Evans


Aelod

Carys Ann Jones

Tyn Y Caeau
Llangynhafal
Rhuthun

LL15 1RU

Aelod

Bryan Jones

Ty'n Y Celyn
Llangynhafal
Rhuthun

LL15 1RT

Aelod

Huw Lloyd Jones

Ty'n Berllan
Gellifor
Rhuthun

LL15 1SB

Aelod

Anthony David Killow

Ty Nant
Llangynhafal
Dinbych

LL16 4LN

Aelod

Iona Griffiths Pierce

Plas Dolben
Llangynhafal
Dinbych

LL16 4LN

Aelod

John Wyn Roberts

Bryn Teg
Gellifor
Rhuthun

LL15 1SB

Aelod

Kevin Shenton

Meillion
Bodawen
Gellifor

LL15 1RJ

Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch

Cyswllt

Mr Gwyn Davies
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
LL15 2AU

Ffôn gwaith: 01824 750283

E-bost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Aelod

Hywel Tudur Davies

Cae Glas
Peniel
Dinbych

LL16 4TS

Aelod

Arwel Davies

Llwyn Derw
Prion
Dinbych

LL16 4SA

Aelod

Falmai Lloyd Evans

Drws Y Buddel
Saron
Dinbych

LL16 4SP

Aelod

Bari Llewelyn Evans

Cynefin
Llanrhaeadr
Dinbych

LL16 4NR

Aelod

Jill Patricia Evans

Erw Las
Saron
Dinbych

LL16 4TL

Aelod

Geraint Jones

Tyn Y Fron
Llanrhaeadr
Dinbych

LL16 4PW

Aelod

Iwan Thomas Jones

Pen Y Gerddi
Peniel
Dinbych

LL16 4TT

Aelod

John Stanley Williams

1 Maes Y Groes
Prion
Dinbych

LL16 4SA

Aelod

Huw Elfed Williams

Dolwar
Llanrhaeadr
Dinbych

LL16 4NT

Aelod

Philip Owen Williams

6 Bryn Llan
Llanrhaeadr
Dinbych

LL16 4NN

Llantysilio

Cyswllt

Mrs Sandra Baker
Rockliffe
Ffordd yr Abaty
Llangollen
LL20 8EF

Ffôn gwaith: 01978 861451

E-bost: llantysilio.cc@btinternet.com

Aelod

Roger James Cragg

Rock House
Eglwyseg
Llangollen

LL20 8EH

Aelod

Paul William Davies

Tirion Y Mab
Llantysilio
Llangollen

LL20 8BU

Aelod

John Gwynfor Evans

2 Llidiart Annie
Llantysilio
Llangollen

LL20 8DA

Aelod

Steven Vaughan Evans

Gwesty'r Abbey Grange
Llantysilio
Llangollen

LL20 8DD

Aelod

Rachel Marilyn Horne

Llanarth
Llantysilio
Llangollen

LL20 8BU

Aelod

Ieuan Arfon Jones

Graig Ddu Farm
Rhewl
Llangollen

LL20 7AJ

Aelod

John Edward James Pickett

Pentredwr Farm
Pentredwr
Llangollen

LL20 8DH

Aelod

Margaret Olwen Smith

Bryn Goleu
Eglwyseg
Llangollen

LL20 8EH

Aelod

David George Henry Walton

2 Bryn Derwen
Rhewl
Llangollen

LL20 7YT

Llanynys

Cyswllt

Mr Gwyn Davies
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
LL15 2AU

Ffôn gwaith: 01824 750283

E-bost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Aelod

Sian Eryddon Davies

Pantglas Isa
Bontuchel
Rhuthun

LL15 2BS

Aelod

Christopher Michael Denman

22 Cilgwyn
Rhewl
Rhuthun

LL15 2TT

Aelod

Ian Hession

9 Bro Clywedog
Rhewl
Rhuthun

LL15 1BA

Aelod

Arwel Meirion Jones

Tyddyn Isaf
Rhewl
Rhuthun

LL15 1UH

Aelod

Iona Elizabeth Jones

14 Bro Clywedog
Rhewl
Rhuthun

LL15 1BA

Aelod

David Brynle Mars Lloyd

Pen Y Bryn
Llanynys
Dinbych

LL16 4PB

Aelod

Dewi Wyn Roberts

Bodynys
Rhewl
Rhuthun

LL15 1UL

Aelod

Clwyd Thomas

Bodhyfryd
Rhewl
Rhuthun

LL15 1TW

Aelod

Dewi Wyn Wilkinson

Pant Glas Canol
Bontuchel
Rhuthun

LL15 2BS

Nantglyn

Cyswllt

Nia Thomason (Clerc)
Bryn Mulan
Prion
Dinbych
Sir Ddinbych
LL16 4SB

Ffôn gwaith: 07879 047625

E-bost: cc.nantglyn@gmail.com

Aelod

Richard Gwyn Bibby

Ty'n Llidiart
Nantglyn
Dinbych

LL16 5RA

Aelod

Dona Glain Jones

Rhiwiau
Nantglyn
Dinbych

LL16 5RL

Aelod

Sam Luhde-Thompson

Ty Llarwydden
Nantglyn
Dinbych

LL16 5RH

Aelod

Ioan Hughes Morris

Bryn Llwyd
Nantglyn
Dinbych

LL16 5PY

Prestatyn

Cyswllt

Mr Nigel Acott
7/9 Ffordd Llys Nant
Prestatyn
LL19 9LN

Ffôn gwaith: 01745 857185

E-bost: nigel.acott@prestatyntc.co.uk

Aelod

Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies

E-bost: Davies.Gareth@denbighshire.gov.uk

23 St Annes Avenue
Prestatyn


LL19 8BL

Ffôn Symudol: 07551737776

Aelod

Peter Charles Duffy

42 Grosvenor Road
Prestatyn


LL19 7NP

Aelod

Y Cynghorydd Rachel Flynn

(Ni roddir cyfeiriad)

E-bost: Rachel.Flynn@denbighshire.gov.uk

Hafan: 42 Ffordd Pant-y-Celyn
Prestatyn


LL19 8YJ

Home mobile: 07557 017020

Aelod

Y Cynghorydd Tony Flynn

E-bost: Tony.Flynn@denbighshire.gov.uk

44 Grosvenor Road
Prestatyn


LL19 7NP

Ffôn Symudol: 07789 502 554

Aelod

Y Cynghorydd Sharon Frobisher

25 Ffordd Bryn Melyd
Meliden
Sir Ddinbych

LL19 8LD

Aelod

Gerald Ernest Frobisher

25 Ffordd Bryn Melyd
Gallt Melyd
Prestatyn

LL19 8LD

Aelod

Michael Adrian German

2 Cassandra Court
Meliden Road
Prestatyn

LL19 9SN

Aelod

Kirsty Lee Jones

74 Nant Hall Road
Prestatyn


LL19 9LP

Aelod

Y Cynghorydd Tina Jones

E-bost: Jones.Tina@denbighshire.gov.uk

106 Ffordd Gallt Melyd
Prestatyn


LL19 8RL

Ffôn: 01745 856683

Aelod

Angelina Linda Muraca

Old Fallings
9 Mostyn Ave
Prestatyn

LL19 9NF

Aelod

Y Cynghorydd Bob Murray

d/o Cyngor Sir Ddinbych
Neuadd y Sir
Rhuthun

LL15 1YN

E-bost: bob.murray@denbighshire.gov.uk

Hafan: (Ni roddir cyfeiriad)

Aelod

Y Cynghorydd Paul Penlington

d/o Cyngor Sir Ddinbych
Neuadd y Sir
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YN

E-bost: paul.penlington@denbighshire.gov.uk

Hafan: (Ni roddir cyfeiriad)

Ffôn cartref: 01745 888364

Home mobile: 07733 486373

Aelod

Martyn Alexander Poller

7 Mostyn Avenue
Prestatyn


LL19 9NF

Aelod

Y Cynghorydd Anton Sampson

E-bost: anton.sampson@denbighshire.gov.uk

12 Palmeira Gardens
Prestatyn


LL19 9NS

Ffôn: 01745 854396

Aelod

Gareth Sandilands

16 Llandaff Drive
Prestatyn


LL19 8AS

Aelod

Y Cynghorydd Julian Thompson Hill

E-bost: julian.thompson-hill@denbighshire.gov.uk

33 Salisbury Drive
Prestatyn
Sir Ddinbych

LL19 8DN

Ffôn Symudol: 07796528857

Aelod

Andrea Lynne Tomlin

58 Nant Hall Road
Prestatyn


LL19 9LP

Rhuddlan

Cyswllt

Siân Mai Jones
P O Box 224
Royal Mail
Cyffordd Llandudno
Llandudno
LL30 1QX

E-bost: clerk@rhuddlantowncouncil.gov.uk

Aelod

William Reginald Davies

Cotswold
Gwindy Street
Rhuddlan
Y Rhyl
LL18 2US

Aelod

Y Cynghorydd Ann Davies

(Ni roddir cyfeiriad)

E-bost: janetann.davies@denbighshire.gov.uk

Hafan: Hafod
11 Fairlands Crescent
Rhuddlan
Sir Ddinbych
LL18 2TH

Ffôn cartref: 01745 591247

Aelod

Charlotte Frobisher

(Ni roddir cyfeiriad)

Aelod

Sydney Gaskin

8 Abbey Court
Rhyl Road
Rhuddlan

LL18 2TZ

Aelod

Michael Edward Kermode

4 Bryn Hafod
Rhuddlan


LL18 2TB

Aelod

Y Cynghorydd Arwel Roberts

E-bost: arwel.roberts@sirddinbych.gov.uk

Fachwen
Ffordd Y Rhyl
Rhuddlan

LL18 2TP

Ffôn: 01745 590869

Aelod

Gareth Owen Rowlands

Springfield
Ffordd Y Rhyl
Rhuddlan
Y Rhyl
LL18 2TP

Aelod

Andrew Thomas Smith

43 Coetiau Postal
Rhuddlan
Y Rhyl

LL18 2SF

Rhuthun

Cyswllt

Mrs Sandra Williams
Neuadd y Dref
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
LL15 1AS

Ffôn gwaith: 01824 703797

E-bost: clerc@cyngortrefrhuthun.gov.uk

Aelod

Stephen Leslie Beach

9 Cae Seren
Rhuthun


LL15 1PF

Aelod

James Andrew Bryan

13 Trem Menlli
Ffordd Llanfair
Rhuthun

LL15 1RH

Aelod

Gavin Vaughan Harris

Manorhaus
10 Well Street
Rhuthun

LL15 1AH

Aelod

Kenneth Neville Hawkins

50 Erw Goch
Rhuthun


LL15 1RS

Aelod

Menna Eluned Jones


Aelod

Ian Lewney

Hendre
64 Borthyn
Rhuthun

LL15 1NU

Aelod

Jabez Andrew Oakes

Flat 2
Park Place
Rhuthun

LL15 1LF

Aelod

Robert Arthur Owen-Ellis

53 Maes Cantaba
Rhuthun


LL15 1YP

Aelod

Carole Anne Roberts

27 Porth Y Dre
Rhuthun


LL15 1LL

Aelod

David John Snape

Eos Clwyd
Llanfair Road
Rhuthun

LL15 1BY

Aelod

Heather Williams

Lenton House
Mold Road
Rhuthun

LL15 1SL

Aelod

Ifan Wyn

Wernant
47 Bro Deg
Rhuthun

LL15 1YQ

Aelod

Y Cynghorydd Emrys Wynne

E-bost: Emrys.Wynne@denbighshire.gov.uk

Rhos Goch
81 Erw Goch
Rhuthun

LL15 1RS

Ffôn: 01824 704772

Ffôn Symudol: 07976 410 593

Trefnant

Cyswllt

Mrs J G Jones-Livesey
17 Broughton Avenue
Y Rhyl
Llanelwy
LL18 3EW

Ffôn gwaith: 01745 343563

E-bost: trefnantclerk@outlook.com

Aelod

Selwyn Hughes Evans

Berth Bach
Trefnant
Dinbych

LL16 4UG

Aelod

Anthony David Wynne Griffith

Plas Newydd
Trefnant
Dinbych

LL16 5UN

Aelod

Peter Alan Hughes

Mountain View
Trefnant
Dinbych

LL16 4UH

Aelod

Sian Morris Jones

Prysel
Ffordd Llanelwy
Trefnant
Dinbych
LL16 5UD

Aelod

William Alan David Kirkby

The Oaks
10 Brondyffryn
Llanelwy

LL17 0YA

Aelod

Anita Suzanne Maguire

4 Galltfaenan Cottages
Galltfaenan Hall
Trefnant
Dinbych
LL16 5AG

Aelod

Shane Wetton

14 Clwydian Park Avenue
Llanelwy / St Asaph


LL17 0BQ

Tremeirchion Cwm & Waen

Cyswllt

Mr Ian Jones
Cadeirydd
Maes Hyfryd
Treffynnon
Sir Y Fflint
CH8 8AD

Ffôn gwaith: 07746 789004

E-bost: tcwcc@outlook.com

Aelod

Janice Baldwin-Evans

Tan Y Graig Cottage
Tremeirchion
Llanelwy

LL17 0UE

Aelod

Jennifer Marjory Christian

Plasse Farm
Marian
Cwm
Y Rhyl
LL18 6HU

Aelod

Dewi Davies

3 bro Dawel
Tremeirchion
St Asapjh

LL17 0UD

Aelod

Philip John Royle Day

Castell Y Waun
Waengoleugoed
Llanelwy

LL17 0DY

Aelod

Victor Michael Dodd

Rhyllon
Tai Cochion
Waen
Llanelwy
LL17 0AG

Aelod

Ian Richard Hodgkinson

Brynteg
Cwm
Y Rhyl

LL18 5SG

Aelod

James Andrew Daniel Jones

Hafod Y Coed
Tremeirchion
Llanelwy

LL17 0AY

Aelod

Derrick Alun Pugh Jones

Bryn Ibod
Waen
Llanelwy

LL17 0BA

Aelod

Y Cynghorydd Christine Marston

E-bost: Christine.Marston@denbighshire.gov.uk

Rhyd-y-Gwtta
Waen
St. Asaph

LL17 0DU

Ffôn: 01745 582 842

Aelod

Aled Morris

Marian Mawr
Caerwys Road
Dyserth

LL18 6HT

Aelod

Kevin Potts

Clwydfryn
Tremeirchion
Llanelwy

LL17 0UN

Aelod

Laurence Bernard Stanyer

Ty Gwyn Farm
Tremeirchion
Llanelwy

LL17 0AP

Aelod

Robert Lloyd Williams

Plas Wern
Waen
Llanelwy

LL17 0DY

Y Rhyl

Cyswllt

Mr Gareth Nickels
Swyddfeydd Dinesig
Canolfan Wellington
Ffordd Wellington
Y Rhyl
LL18 1LE

Ffôn gwaith: 01745 331114

E-bost: enquiries@rhyltowncouncil.org.uk

Aelod

James Alexander Ball

12 Ernest Street
Y Rhyl


LL18 2DN

Aelod

Y Cynghorydd Joan Butterfield

E-bost: joan.butterfield@denbighshire.gov.uk

20 Ffordd Tynewydd
Y Rhyl
Sir Ddinbych

LL18 3BB

Ffôn: 01745 332015

Home email: joan.butterfield@denbighshire.gov.uk

Aelod

Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones

E-bost: jeanette.c.jones@denbighshire.gov.uk

36 North Drive,
Y Rhyl


LL18 4SP

Ffôn: 01745 331082

Aelod

Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

E-bost: Ellie.Chard@denbighshire.gov.uk

13 Pen Y Maes Avenue
Y Rhyl


LL18 4ED

Ffôn: 01745 336 259

Aelod

Janette Hughes

16 Glendower Court
Y Rhyl
Y Rhyl

LL18 3SG

Aelod

Y Cynghorydd Alan James

E-bost: alan.james@sirddinbych.gov.uk

13 Weaver Avenue
Y Rhyl


LL18 4HL

Ffôn: 01745 339847

Aelod

Andrew Stephen Johnson

16 Rhodfa Maen Gwyn
Y Rhyl


LL18 4JD

Aelod

Keith Ronald Jones

Rhiwlas
21 Highfield Park
Y Rhyl

LL18 3NH

Aelod

Y Cynghorydd Pat Jones

E-bost: pat.jones@denbighshire.gov.uk

9 Llys Pen y Cefndy
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 2DY

Ffôn: 01745 330589

Aelod

Diane Lesley King

75 Ffordd Elan
Park View
Y Rhyl

LL18 4HZ

Aelod

Jacqueline Lynda McAlpine

5 Palace Avenue
Y Rhyl


LL18 1HR

Aelod

Y Cynghorydd Barry Mellor

E-bost: barry.mellor@denbighshire.gov.uk

32 Hardy Avenue
Y Rhyl
Sir Ddinbych

LL18 3BG

Ffôn: 01745 350067

Aelod

Winifred Martha Mullen-James

13 Weavers Avenue
Y Rhyl


LL18 4HL

Aelod

Y Cynghorydd Pete Prendergast

E-bost: pete.prendergast@denbighshire.gov.uk

53 Bryn Cwnin Road
Y Rhyl


LL18 4UB

Ffôn: 01745 336152

Aelod

Mary Victoria Roberts

109 Cefndy Road
Y Rhyl


LL18 2HA

Aelod

Sarah Louise Roberts

2 Frances Avenue
Y Rhyl
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 2LL

Public

Andy Rutherford

(Ni roddir cyfeiriad)

Aelod

Councillor David Simmons

E-bost: david.simmons@denbighshire.gov.uk

1 Highlands Road
Rhuddlan
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 2SA

Aelod

Y Cynghorydd Tony Thomas

E-bost: tony.thomas@denbighshire.gov.uk

ty canol
Y Rhyl
Y Rhyl

LL18 3AY

Ffôn: 01745 330 868

Ffôn Symudol: 07484 807 285