Gwybodaeth cyswllt Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned

Gwybodaeth cyswllt Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned

Aberwheeler

Cyswllt

Miss Helen Williams (Clerc)
Candy Mill
Bodfari
LL16 4DR

Ffôn gwaith: 01745 710535

Betws Gwerfil Goch

Cyswllt

Mrs Helen Hitchmough
Caer Lloi
Betws Gwerfil Goch
Corwen
LL21 9PG

Ffôn gwaith: 01490460250

E-bost: betwsggclerc@gmail.com

Bodelwyddan

Cyswllt

Mrs J Prendergast
53 Ffordd Parc Bodnant
Prestatyn
LL19 9LJ

Ffôn gwaith: 01745 854926

Bodfari

Cyswllt

Mel ab Owain
31 Coed Bedw
Y Rhyl
Dinbych
Y Rhyl
LL22 7EH

E-bost: bodfaricc@gmail.com

Bryneglwys

Cyswllt

Sian E Thomas
Blaen Ial
Bryneglwys
Corwen
Sir Ddinbych
LL21 9LE

Ffôn gwaith: 0787645923

E-bost: clerk@bryneglwyscc.wales

Cefn Meiriadog

Cyswllt

Mr Ifan Gwyn Davies
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 2AU

Ffôn gwaith: 01824 750283 / 07887 955613

E-bost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Clocaenog

Cyswllt

Gwyndaf Rees
Nodyn y Nant
Clocaenog
Rhuthun

Ffôn gwaith: 01824 750653

E-bost: info@clocaenog.org.uk

Corwen Town Council

Cyswllt

Philomena Hearn
London House
The Square
Corwen
LL21 0DE

Ffôn gwaith: 07 971 880150

E-bost: clerc@cyngortrefcorwen.co.uk

Cyffylliog

Cyswllt

Mr Gwyn Davies
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
LL15 2AU

Ffôn gwaith: 01824 750283

E-bost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Cynwyd

Cyswllt

Catrin Roulston
Clerc y Cyngor
Ysgol Bro Dyfrdwy
Cynwyd
Corwen, Sir Ddinbych
LL21 0LG

Ffôn gwaith: 077689 03474

E-bost: catrin.roulston@gmail.com

Derwen

Cyswllt

Mr Gwyn Davies
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
LL15 1AU

Ffôn gwaith: 01824 750283

E-bost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Dinbych

Cyswllt

Jenny Barlow
Neuadd y Dref
Lôn Y Crown
Dinbych
LL16 3TB

Ffôn gwaith: 01745 815984

E-bost: townclerk@denbightowncouncil.gov.uk

Dyserth

Cyswllt

Mr R. Phillip Parry
Cyngor Cymuned Dyserth
Ty Cornel
51 St Michael's Drive
Caerwys, Sir y Fflint
CH7 5BS

Ffôn gwaith: 01352 720547

E-bost: clerk@dyserthcouncil.wales

Efenechtyd

Cyswllt

Patricia Astbury
Dwyfor
Llanfair Road
Rhuthun
Rhuthun
LL15 2RS

Ffôn gwaith: 01824 704200

E-bost: efenechtydclerk@outlook.com

Gwyddelwern

Cyswllt

Miss Carys Williams
Wenallt Fach
Maerdy
Corwen
LL21 0PG

Ffôn gwaith: 07810411545

E-bost: carysseu@outlook.com

Henllan

Cyswllt

Mr Gwyn Davies
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
LL15 2AU

Ffôn gwaith: 01824 750283

E-bost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Llanarmon yn Iâl

Cyswllt

Mrs N Wright
Bryn Llyn
Mynydd Du
Treuddyn
Yr Wyddgrug
CH7 4BW

Ffôn gwaith: 01824 780358

E-bost: norma_helen_wright@yahoo.co.uk

Llanbedr Dyffryn Clwyd

Cyswllt

Mr Gwyn Davies
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
Rhuthun
LL15 2AU

Ffôn gwaith: 01824 750283

E-bost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Llandegla

Cyswllt

Mr Ifan Gwyn Davies
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 2AU

Ffôn gwaith: 01824 750283 / 07887 955613

E-bost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Llandrillo

Cyswllt

Sian E Thomas
Blaen Ial
Bryneglwys
Corwen
LL21 9LE

Ffôn gwaith: 07876475923

E-bost: clerc@cyngorcymunedllandrillo.cymru

Llandyrnog

Cyswllt

Mr R Bryn Davies
Bryn Ffolt
Llandyrnog
Dinbych
LL16 4HN

Ffôn gwaith: 01824 790542

E-bost: rbrynd1@gmail.com

Llanelidan

Cyswllt

Sian E Thomas
Blaen Ial
Bryneglwys
Corwen
Sir Ddinbych
LL21 9LE

Ffôn gwaith: 07876475923

E-bost: Clerk@LlanelidanCC.Wales

Llanelwy

Cyswllt

Mrs Jill Ellison
26 Maes Dolfor
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL33 0RP

Ffôn gwaith: 07521 641756

E-bost: clerk@stasaphcitycouncil.gov.uk

Llanfair Dyffryn Clwyd

Cyswllt

Sian E Thomas
Blaen Ial
Rhuthun
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL21 9LE

Ffôn gwaith: 07876475923

E-bost: clerk.llanfairdc@gmail.com

Llanferres

Cyswllt

Mrs Gwyneth Dillon (Clerc)
Maesawelon
Village Road
Wrecsam
Sir Ddinbych
CH7 5LU

Ffôn gwaith: 01352 810735

E-bost: clerk.llanferres@gmail.com

Llangollen

Cyswllt

Mr Gareth Thomas
Neuadd y Dref
Stryd y Parad
Llangollen
LL20 8PH

Ffôn gwaith: 01978 861345

E-bost: townclerk@llangollentowncouncil.gov.uk

Llangynhafal

Cyswllt

Mr John L Roberts
Rhos Newydd
Gellifor
Rhuthun
LL15 1RY

Ffôn gwaith: 01824 704776

E-bost: clerk@llangynhafal.org.uk

Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch

Cyswllt

Mr Gwyn Davies
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
LL15 2AU

Ffôn gwaith: 01824 750283

E-bost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Llantysilio

Cyswllt

Mrs Sandra Baker
Rockliffe
Ffordd yr Abaty
Llangollen
LL20 8EF

Ffôn gwaith: 01978 861451

E-bost: llantysilio.cc@btinternet.com

Llanynys

Cyswllt

Mr Gwyn Davies
11 Maes Caenog
Clocaenog
Rhuthun
LL15 2AU

Ffôn gwaith: 01824 750283

E-bost: ifandavies18@yahoo.co.uk

Nantglyn

Cyswllt

Nia Thomason (Clerc)
27 Stryd y Farchnad
Caernarfon
Dinbych
Sir Ddinbych
LL55 1RT

Ffôn gwaith: 07539 547410

E-bost: cc.nantglyn@gmail.com

Prestatyn

Cyswllt

Lisa Fearn
7/9 Ffordd Llys Nant
Prestatyn
LL19 9LN

Ffôn gwaith: 01745 881956 / 07909 581015

E-bost: lisa.fearn@prestatyntc.co.uk

Rhuddlan

Cyswllt

Steve Wilson
Cyngor Tref Rhuddlan
PO Box 242
Y Wyddgrug
CH7 9FW

E-bost: clerk@rhuddlantowncouncil.gov.uk

Rhuthun

Cyswllt

Sian Clark
Neuadd y Dref
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
LL15 1AS

Ffôn gwaith: 01824 703797

E-bost: clerc@cyngortrefrhuthun.gov.uk

Trefnant

Cyswllt

Mrs. Carolyn Williams
Willow Cottage
Y Rhyl
Llanelwy
LL22 9DG

Ffôn gwaith: 07884 549699

E-bost: trefnantclerk@outlook.com

Tremeirchion Cwm & Waen

Cyswllt

Mel Ab Owain
Cadeirydd
31 Coed Bedw
Treffynnon
Sir Y Fflint
LL22 7EH

Ffôn gwaith: 07887931567

E-bost: tcwcc@outlook.com

Y Rhyl

Cyswllt

Mr Gareth Nickels
Swyddfeydd Dinesig
Canolfan Wellington
Ffordd Wellington
Y Rhyl
LL18 1LE

Ffôn gwaith: 01745 331114

E-bost: enquiries@rhyltowncouncil.org.uk