Cynghorwyr

Cynghorwyr by Wardiau

Etholir cynghorwyr gan y gymuned i benderfynu sut y dylai’r cyngor ymgymryd a’i amrywiol weithgareddau. Maent yn cynrychioli buddiannau cyhoeddus yn ogystal a’r unigolion hynny sy’n byw o fewn y ward yr etholwyd hwy i wasanaethu drosti am gyfnod o amser.

Maent mewn cysylltiad rheolaidd â’r cyhoedd trwy gyfarfodydd o’r cyngor, galwadau ffôn neu gymorthfeydd. Mae’r cymorthfeydd rheolaidd yn darparu cyfle i etholwr siarad wyneb yn wyneb a’i gynghorydd.

Ni chyflogir cynghorwyr gan y Cyngor ond fe allent dderbyn taliadau am eu gwaith fel cynghorwyr. Yn unol â’r gyfraith mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor gwblhau ffurflen sy’n datgan unrhyw fuddiannau sydd ganddynt, cyhoeddir manylion y rhain yn flynyddol.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd dilynwch y cysylltiadau isod:

Y Cynghorydd by Wardiau
Llun Y Cynghorydd Plaid Wleidyddol Wardiau
photo of Y Cynghorydd Richard Mainon

Y Cynghorydd Richard Mainon

46 Ffordd Parc Castell, Bodelwyddan, LL18 5WD

Home mobile: 07970 070564

Gwaith: Richard.Mainon@denbighshire.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Bodelwyddan
photo of Y Cynghorydd Gwyneth Kensler

Y Cynghorydd Gwyneth Kensler

44 Stryd y Dyffryn, Dinbych, LL16 4BW

Hafan: 01745 814323

Gwaith: gwyneth.kensler@denbighshire.gov.uk

Plaid Cymru - The Party of Wales Canol Dinbych
photo of Sedd Wag

Sedd Wag

  Corwen
photo of Y Cynghorydd Brian Blakeley

Y Cynghorydd Brian Blakeley

12 Cambrian Walk, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 4UR

Hafan: 01745 342550

Gwaith: brian.blakeley@denbighshire.gov.uk

Llafur De Ddwyrain Y Rhyl
photo of Y Cynghorydd Brian Jones

Y Cynghorydd Brian Jones

17 Avondale Drive, Y Rhyl, LL18 4EL

Home mobile: 07880 554 034

Gwaith: Brian.Jones@denbighshire.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig De Ddwyrain Y Rhyl
photo of Y Cynghorydd Cheryl Williams

Y Cynghorydd Cheryl Williams

59 Meredith Crescent, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 2HP

Hafan: 01745 369299

Gwaith: cheryl.williams@denbighshire.gov.uk

Llafur De Ddwyrain Y Rhyl
photo of Y Cynghorydd Pat Jones

Y Cynghorydd Pat Jones

9 Llys Pen y Cefndy, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 2DY

Hafan: 01745 330589

Gwaith: pat.jones@denbighshire.gov.uk

Llafur De Orllewin Y Rhyl
photo of Y Cynghorydd Pete Prendergast

Y Cynghorydd Pete Prendergast

53 Bryn Cwnin Road, Y Rhyl, LL18 4UB

Hafan: 01745 336152

Hafan: pete.prendergast@denbighshire.gov.uk

Llafur De Orllewin Y Rhyl
photo of Y Cynghorydd Rhys Thomas

Y Cynghorydd Rhys Thomas

Arweinydd Grwp

Perth y Rhos, Ffordd Ystrad, Dinbych, LL16 3HE

Home mobile: 07977 911 300

Gwaith: Rhys.Thomas@denbighshire.gov.uk

Plaid Cymru - The Party of Wales Dinbych (Isaf)
photo of Y Cynghorydd Mark John Young

Y Cynghorydd Mark John Young

d/o 13 Stryd y Dyffryn, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 3AD

Home mobile: 07825 912554

Gwaith: mark.young@denbighshire.gov.uk

Annibynnol Dinbych (Isaf)
photo of Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams

Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams

44 Love Lane, Dinbych, Sir Ddinbych

Hafan: 01745 813539

Gwaith: geraint.lloyd-williams@sirddinbych.gov.uk

Annibynnol Dinbych Uchaf / Henllan
photo of Y Cynghorydd Glenn Swingler

Y Cynghorydd Glenn Swingler

27 Fron Terrace, Rhyl Road, Dinbych, LL16 3DT

Home mobile: 07718 916 414

Gwaith: Glenn.Swingler@denbighshire.gov.uk

Plaid Cymru - The Party of Wales Dinbych Uchaf / Henllan
photo of Y Cynghorydd David Gwyn Williams

Y Cynghorydd David Gwyn Williams

Hottia Farm, Waen Road, Dyserth, LL18 5SE

Hafan: 01745 570282

Gwaith: david.g.williams@denbighshire.gov.uk

Annibynnol Dyserth
photo of Y Cynghorydd Eryl Williams

Y Cynghorydd Eryl Williams

Dirpwy Arweinydd ac Aelod Arweiniol dros Addysg

Maestyddyn, Clawddnewydd, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2NH

Hafan: 01824 750289

Gwaith: eryl.williams@denbighshire.gov.uk

Plaid Cymru - The Party of Wales Efenechtyd
photo of Y Cynghorydd Martyn Holland

Y Cynghorydd Martyn Holland

Arweinydd Grwp

19 Maes Ial, Llanarmon yn Ial, Sir Ddinbych, CH7 4PZ

Hafan: 01824 780703

Gwaith: martyn.holland@denbighshire.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Llanarmon-yn-Iâl / Llandegla
photo of Y Cynghorydd Huw Williams

Y Cynghorydd Huw Williams

Fferm Rhesgoed, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YE

Hafan: 01824 709750

Gwaith: huw.o.williams@sirddinbych.gov.uk

Annibynnol Llanbedr Dyffryn Clwyd / Llangynhafal
photo of Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor

Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor

Glascoed Uchaf, Ffordd Llandrillo, Cynwyd, Corwen, LL21 0NA

Hafan: 01490 413 117

Gwaith: Mabon.ApGwynfor@denbighshire.gov.uk

Plaid Cymru - The Party of Wales Llandrillo
photo of Y Cynghorydd Merfyn Parry

Y Cynghorydd Merfyn Parry

Hwylfa House, Llandyrnog, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 4HG

Hafan: 01824 790338

Home mobile: 07836208446

Gwaith: merfyn.parry@denbighshire.gov.uk

Annibynnol Llandyrnog
photo of Y Cynghorydd Andrew Thomas

Y Cynghorydd Andrew Thomas

27 Bishops Walk, Llanelwy

Hafan: 01745 583 100

Home mobile: 07528763848

Gwaith: Andrew.Thomas@denbighshire.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Llanelwy (Dwyrain)
photo of Y Cynghorydd Peter Scott

Y Cynghorydd Peter Scott

51 Bishops Walk, Llanelwy, LL17 0SU

Hafan: 01745 583504

Gwaith: Peter.Scott@denbighshire.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Llanelwy (Gorllewin)
photo of Y Cynghorydd Hugh Evans

Y Cynghorydd Hugh Evans

Arweinydd ac Aelod Arweiniol dros yr Economi

Bryndy, Llanelidan, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2HY

Gwaith: 01824 706097

Hafan: 01824 750635

Work mobile: 07824820525

Home mobile: 07824820525

Gwaith: leader@denbighshire.gov.uk

Hafan: hugh.evans@denbighshire.gov.uk

Annibynnol Llanfair Dyffryn Clwyd / Gwyddelwern
photo of Y Cynghorydd Melvyn Mile

Y Cynghorydd Melvyn Mile

14 Tan y Plas, Llangollen, Sir Ddinbych, LL20 8NQ

Home mobile: 07772 355302

Gwaith: Melvyn.Mile@denbighshire.gov.uk

Annibynnol Llangollen
photo of Y Cynghorydd Graham Timms

Y Cynghorydd Graham Timms

Lyndonhurst, Ffordd yr Abaty, Llangollen, LL20 8SS

Home mobile: 07743 335779

Gwaith: Graham.Timms@denbighshire.gov.uk

Llafur Llangollen
photo of Y Cynghorydd Joe Welch

Y Cynghorydd Joe Welch

Arweinydd Grwp

Plas Farm, Nantglyn, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 5RB

Hafan: 07979 102346

Gwaith: joseph.welch@denbighshire.gov.uk

Annibynnol Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch
photo of Y Cynghorydd Hugh Carson Irving

Y Cynghorydd Hugh Carson Irving

Aelod Arweiniol dros Gwsmeriaid a Llyfrgelloedd

45 Rhodfa Plas Uchaf, Prestatyn, Sir Ddinbych, LL19 9NR

Hafan: 01745 854132

Gwaith: hugh.irving@denbighshire.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Prestatyn (Canol)
photo of Y Cynghorydd Tina Jones

Y Cynghorydd Tina Jones

106 Ffordd Gallt Melyd, Prestatyn, LL19 8RL

Hafan: 01745 856683

Gwaith: Jones.Tina@denbighshire.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Prestatyn (Canol)
photo of Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies

Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies

23 St Annes Avenue, Prestatyn, LL19 8BL

Home mobile: 07551737776

Gwaith: Davies.Gareth@denbighshire.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Prestatyn (De Orllewin)
photo of Y Cynghorydd Bob Murray

Y Cynghorydd Bob Murray

d/o Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Rhuthun, LL15 1YN

Gwaith: bob.murray@denbighshire.gov.uk

Llafur Prestatyn (De Orllewin)
photo of Y Cynghorydd Anton Sampson

Y Cynghorydd Anton Sampson

12 Palmeira Gardens, Prestatyn, LL19 9NS

Hafan: 01745 854396

Gwaith: anton.sampson@denbighshire.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Prestatyn (Dwyrain)
photo of Y Cynghorydd Julian Thompson Hill

Y Cynghorydd Julian Thompson Hill

Aelod Arweiniol dros Gyllid, Perfformiad a'r Cynllun Corfforaethol

33 Salisbury Drive, Prestatyn, Sir Ddinbych, LL19 8DN

Home mobile: 07796528857

Gwaith: julian.thompson-hill@denbighshire.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Prestatyn (Dwyrain)
photo of Y Cynghorydd Rachel Flynn

Y Cynghorydd Rachel Flynn

42 Ffordd Pant-y-Celyn, Prestatyn, LL19 8YJ

Home mobile: 07557 017020

Gwaith: Rachel.Flynn@denbighshire.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Prestatyn (Gogledd)
photo of Y Cynghorydd Tony Flynn

Y Cynghorydd Tony Flynn

44 Grosvenor Road, Prestatyn, LL19 7NP

Home mobile: 07789 502 554

Gwaith: Tony.Flynn@denbighshire.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Prestatyn (Gogledd)
photo of Y Cynghorydd Paul Penlington

Y Cynghorydd Paul Penlington

d/o Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Hafan: 01745 888364

Home mobile: 07733 486373

Gwaith: paul.penlington@denbighshire.gov.uk

Plaid Cymru - The Party of Wales Prestatyn (Gogledd)
photo of Y Cynghorydd Peter Evans

Y Cynghorydd Peter Evans

1 LLwyn Mesen, Gallt Melyd, Sir Ddinbych, LL19 8NS.

Gwaith: peter.evans@denbighshire.gov.uk

Annibynnol Prestatyn Gallt Melyd
photo of Y Cynghorydd Ann Davies

Y Cynghorydd Ann Davies

Hafod, 11 Fairlands Crescent, Rhuddlan, Sir Ddinbych, LL18 2TH

Hafan: 01745 591247

Gwaith: janetann.davies@denbighshire.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Rhuddlan
photo of Y Cynghorydd Arwel Roberts

Y Cynghorydd Arwel Roberts

Fachwen, Ffordd Y Rhyl, Rhuddlan, LL18 2TP

Hafan: 01745 590869

Gwaith: arwel.roberts@sirddinbych.gov.uk

Plaid Cymru - The Party of Wales Rhuddlan
photo of Y Cynghorydd Bobby Feeley

Y Cynghorydd Bobby Feeley

Aelod Arweiniol dros Wasanaethau Gofal Cymdeithasol, Oedolion a Phlant

Branas, Llanfair Dyffryn Clwyd, Rhuthun, LL15 2SH

Hafan: 01824 705040

Gwaith: bobby.feeley@denbighshire.gov.uk

Annibynnol Rhuthun
photo of Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts

Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts

Berth, Pentrecelyn, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2HH

Hafan: 01824 703128

Gwaith: huw.hilditch-roberts@denbighshire.gov.uk

Annibynnol Rhuthun
photo of Y Cynghorydd Emrys Wynne

Y Cynghorydd Emrys Wynne

Rhos Goch, 81 Erw Goch, Rhuthun, LL15 1RS

Hafan: 01824 704772

Home mobile: 07976 410 593

Gwaith: Emrys.Wynne@denbighshire.gov.uk

Plaid Cymru - The Party of Wales Rhuthun
photo of Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies

Cadeirydd y Cyngor

Gwelfryn, 1 Ffordd Glascoed, Cefn Meiriadog, Abergele, LL22 9DW

Hafan: 01745 582740 / 403924

Gwaith: meirick.davies@sirddinbych.gov.uk

Plaid Cymru - The Party of Wales Trefnant
photo of Y Cynghorydd Christine Marston

Y Cynghorydd Christine Marston

Rhyd-y-Gwtta, Waen, St. Asaph, LL17 0DU

Hafan: 01745 582 842

Gwaith: Christine.Marston@denbighshire.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Tremeirchion
photo of Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones

Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones

Is Gadeirydd y Cyngor

36 North Drive,, Y Rhyl, LL18 4SP

Hafan: 01745 331082

Hafan: jeanette.c.jones@denbighshire.gov.uk

Llafur Y Rhyl (De)
photo of Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

13 Pen Y Maes Avenue, Y Rhyl, LL18 4ED

Hafan: 01745 336 259

Gwaith: Ellie.Chard@denbighshire.gov.uk

Llafur Y Rhyl (De)
photo of Y Cynghorydd Barry Mellor

Y Cynghorydd Barry Mellor

32 Hardy Avenue, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 3BG

Hafan: 01745 350067

Gwaith: barry.mellor@denbighshire.gov.uk

Llafur Y Rhyl (Dwyrain)
photo of Y Cynghorydd Tony Thomas

Y Cynghorydd Tony Thomas

ty canol, Y Rhyl, Y Rhyl, LL18 3AY

Hafan: 01745 330 868

Home mobile: 07484 807 285

Gwaith: tony.thomas@denbighshire.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Y Rhyl (Dwyrain)
photo of Y Cynghorydd Joan Butterfield

Y Cynghorydd Joan Butterfield

Arweinydd Grwp

20 Ffordd Tynewydd, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 3BB

Hafan: 01745 332015

Gwaith: joan.butterfield@denbighshire.gov.uk

Hafan: joan.butterfield@denbighshire.gov.uk

Llafur Y Rhyl (Gorllewin)
photo of Y Cynghorydd Alan James

Y Cynghorydd Alan James

Is-Gadeirydd y Cyngor

13 Weaver Avenue, Y Rhyl, LL18 4HL

Hafan: 01745 339847

Gwaith: alan.james@sirddinbych.gov.uk

Llafur Y Rhyl (Gorllewin)