Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

A ddisgwylid
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Y Cynghorydd A ddisgwylid Yn bresennol Mynychwyd
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor750
Y Cynghorydd Brian Blakeley420
Y Cynghorydd Joan Butterfield434
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones321
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard651
Y Cynghorydd Ann Davies661
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies331
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies445
Y Cynghorydd Hugh Evans881
Y Cynghorydd Peter Evans550
Y Cynghorydd Bobby Feeley971
Y Cynghorydd Rachel Flynn430
Y Cynghorydd Tony Flynn330
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts852
Y Cynghorydd Martyn Holland645
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving751
Y Cynghorydd Alan James994
Y Cynghorydd Brian Jones13121
Y Cynghorydd Huw Jones300
Y Cynghorydd Pat Jones310
Y Cynghorydd Tina Jones751
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler642
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams320
Y Cynghorydd Richard Mainon861
Y Cynghorydd Christine Marston660
Y Cynghorydd Barry Mellor543
Y Cynghorydd Melvyn Mile970
Y Cynghorydd Bob Murray630
Y Cynghorydd Merfyn Parry860
Y Cynghorydd Paul Penlington420
Y Cynghorydd Pete Prendergast540
Y Cynghorydd Arwel Roberts540
Y Cynghorydd Anton Sampson440
Y Cynghorydd Peter Scott644
Y Cynghorydd Glenn Swingler642
Y Cynghorydd Andrew Thomas750
Y Cynghorydd Rhys Thomas433
Y Cynghorydd Tony Thomas12120
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill11100
Y Cynghorydd Graham Timms773
Sedd Wag000
Y Cynghorydd Joe Welch771
Y Cynghorydd Cheryl Williams430
Y Cynghorydd David Gwyn Williams440
Y Cynghorydd Eryl Williams200
Y Cynghorydd Huw Williams531
Y Cynghorydd Emrys Wynne885
Y Cynghorydd Mark John Young11110

 

 
Yn ôl i'r brig