Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

A ddisgwylid
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Y Cynghorydd A ddisgwylid Yn bresennol Mynychwyd
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor971
Y Cynghorydd Brian Blakeley661
Y Cynghorydd Joan Butterfield773
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones751
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard13120
Y Cynghorydd Ann Davies12110
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies660
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies445
Y Cynghorydd Hugh Evans1080
Y Cynghorydd Peter Evans840
Y Cynghorydd Bobby Feeley993
Y Cynghorydd Rachel Flynn840
Y Cynghorydd Tony Flynn981
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts992
Y Cynghorydd Martyn Holland1272
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving13122
Y Cynghorydd Alan James12122
Y Cynghorydd Brian Jones13131
Y Cynghorydd Huw Jones1130
Y Cynghorydd Pat Jones650
Y Cynghorydd Tina Jones1080
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler870
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams750
Y Cynghorydd Richard Mainon980
Y Cynghorydd Christine Marston1080
Y Cynghorydd Barry Mellor863
Y Cynghorydd Melvyn Mile14121
Y Cynghorydd Bob Murray432
Y Cynghorydd Merfyn Parry1170
Y Cynghorydd Paul Penlington660
Y Cynghorydd Pete Prendergast850
Y Cynghorydd Arwel Roberts10102
Y Cynghorydd Anton Sampson750
Y Cynghorydd Peter Scott1042
Y Cynghorydd Glenn Swingler873
Y Cynghorydd Andrew Thomas1180
Y Cynghorydd Rhys Thomas765
Y Cynghorydd Tony Thomas16122
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill12110
Y Cynghorydd Graham Timms10104
Y Cynghorydd Joe Welch12110
Y Cynghorydd Cheryl Williams760
Y Cynghorydd David Gwyn Williams930
Y Cynghorydd Eryl Williams431
Y Cynghorydd Huw Williams662
Y Cynghorydd Emrys Wynne14114
Y Cynghorydd Mark John Young12122

 

 
Yn ôl i'r brig