Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

A ddisgwylid
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Y Cynghorydd A ddisgwylid Yn bresennol Mynychwyd
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor1070
Y Cynghorydd Brian Blakeley750
Y Cynghorydd Joan Butterfield972
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones740
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard13120
Y Cynghorydd Ann Davies12120
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies761
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies6610
Y Cynghorydd Hugh Evans12112
Y Cynghorydd Peter Evans970
Y Cynghorydd Bobby Feeley1193
Y Cynghorydd Rachel Flynn850
Y Cynghorydd Tony Flynn860
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts12105
Y Cynghorydd Martyn Holland1184
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving15120
Y Cynghorydd Alan James15156
Y Cynghorydd Brian Jones18162
Y Cynghorydd Huw Jones910
Y Cynghorydd Pat Jones740
Y Cynghorydd Tina Jones1270
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler982
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams640
Y Cynghorydd Richard Mainon1191
Y Cynghorydd Christine Marston1280
Y Cynghorydd Barry Mellor872
Y Cynghorydd Melvyn Mile18131
Y Cynghorydd Bob Murray1160
Y Cynghorydd Merfyn Parry1590
Y Cynghorydd Paul Penlington730
Y Cynghorydd Pete Prendergast870
Y Cynghorydd Arwel Roberts1091
Y Cynghorydd Anton Sampson850
Y Cynghorydd Peter Scott1186
Y Cynghorydd Glenn Swingler1073
Y Cynghorydd Andrew Thomas13100
Y Cynghorydd Rhys Thomas957
Y Cynghorydd Tony Thomas17161
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill16150
Y Cynghorydd Graham Timms11115
Y Cynghorydd Joe Welch12120
Y Cynghorydd Cheryl Williams760
Y Cynghorydd David Gwyn Williams970
Y Cynghorydd Eryl Williams412
Y Cynghorydd Huw Williams965
Y Cynghorydd Emrys Wynne17177
Y Cynghorydd Mark John Young16150

 

 
Yn ôl i'r brig