Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

A ddisgwylid
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Y Cynghorydd A ddisgwylid Yn bresennol Mynychwyd
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor971
Y Cynghorydd Brian Blakeley771
Y Cynghorydd Joan Butterfield983
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones861
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard12110
Y Cynghorydd Ann Davies11100
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies760
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies665
Y Cynghorydd Hugh Evans870
Y Cynghorydd Peter Evans850
Y Cynghorydd Bobby Feeley872
Y Cynghorydd Rachel Flynn1040
Y Cynghorydd Tony Flynn980
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts880
Y Cynghorydd Martyn Holland1293
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving15121
Y Cynghorydd Alan James14142
Y Cynghorydd Brian Jones12121
Y Cynghorydd Huw Jones1160
Y Cynghorydd Pat Jones750
Y Cynghorydd Tina Jones1190
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler990
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams640
Y Cynghorydd Richard Mainon880
Y Cynghorydd Christine Marston12100
Y Cynghorydd Barry Mellor874
Y Cynghorydd Melvyn Mile17151
Y Cynghorydd Bob Murray440
Y Cynghorydd Merfyn Parry1371
Y Cynghorydd Paul Penlington860
Y Cynghorydd Pete Prendergast850
Y Cynghorydd Arwel Roberts992
Y Cynghorydd Anton Sampson870
Y Cynghorydd Peter Scott930
Y Cynghorydd Glenn Swingler1093
Y Cynghorydd Andrew Thomas1580
Y Cynghorydd Rhys Thomas1094
Y Cynghorydd Tony Thomas15112
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill1190
Y Cynghorydd Graham Timms13133
Y Cynghorydd Joe Welch13110
Y Cynghorydd Cheryl Williams850
Y Cynghorydd David Gwyn Williams940
Y Cynghorydd Eryl Williams420
Y Cynghorydd Huw Williams981
Y Cynghorydd Emrys Wynne16134
Y Cynghorydd Mark John Young11113

 

 
Yn ôl i'r brig