Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

A ddisgwylid
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Y Cynghorydd A ddisgwylid Yn bresennol Mynychwyd
Y Cynghorydd Brian Blakeley770
Y Cynghorydd Joan Butterfield12123
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones870
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard17171
Y Cynghorydd Kelly Clewett110
Y Cynghorydd Ann Davies960
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies310
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies987
Y cynghorydd Karen Anne Edwards221
Y Cynghorydd Pauline Edwards110
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis16163
Y Cynghorydd James Elson220
Y Cynghorydd Chris Evans320
Y Cynghorydd Hugh Evans1090
Y Cynghorydd Justine Evans220
Y Cynghorydd Peter Evans730
Y Cynghorydd Bobby Feeley993
Y Cynghorydd Rachel Flynn750
Y Cynghorydd Tony Flynn760
Y Cynghorydd Gill German220
Y cynghorydd Jon Harland330
Y Cynghorydd Elen Heaton220
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts992
Y Cynghorydd Martyn Hogg220
Y Cynghorydd Martyn Holland761
Y Cynghorydd Carol Holliday330
Y Cynghorydd Alan Hughes1070
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving1493
Y Cynghorydd Alan James773
Y Cynghorydd Brian Jones12111
Y Cynghorydd Delyth Jones330
Y Cynghorydd Pat Jones420
Y Cynghorydd Tina Jones990
Y Cynghorydd Paul Keddie330
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler882
Y Cynghorydd Diane King110
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams750
Y Cynghorydd Richard Mainon760
Y Cynghorydd Julie Matthews330
Y Cynghorydd Jason McLellan220
Y Cynghorydd Barry Mellor10106
Y Cynghorydd Terry Mendies220
Y Cynghorydd Raj Metri210
Y Cynghorydd Melvyn Mile1150
Y Cynghorydd Win Mullen-James430
Y Cynghorydd Bob Murray980
Y Cynghorydd Merfyn Parry1391
Y Cynghorydd Paul Penlington641
Y Cynghorydd Pete Prendergast1280
Y Cynghorydd Arwel Roberts993
Y Cynghorydd Anton Sampson550
Y Cynghorydd Gareth Sandilands221
Y Cynghorydd Peter Scott14130
Y Cynghorydd Glenn Swingler330
Y Cynghorydd Andrew Thomas640
Y Cynghorydd Rhys Thomas993
Y Cynghorydd Tony Thomas11112
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill11101
Y Cynghorydd Graham Timms771
Y Cynghorydd Andrea Tomlin330
Y Cynghorydd Michelle Walker210
Y Cynghorydd Joe Welch740
Y Cynghorydd Cheryl Williams880
Y Cynghorydd David Gwyn Williams620
Y Cynghorydd Elfed Williams320
Y Cynghorydd Eryl Williams420
Y Cynghorydd Huw Williams760
Y Cynghorydd Emrys Wynne13125
Y Cynghorydd Mark John Young13130