Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r Golofn Ystadegau

A ddisgwylid
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Y Cynghorydd A ddisgwylid Yn bresennol Mynychwyd
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor530
Y Cynghorydd Brian Blakeley110
Y Cynghorydd Joan Butterfield114
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones111
Y Cynghorydd Ellie Marie Chard331
Y Cynghorydd Ann Davies331
Y Cynghorydd Gareth Lloyd Davies000
Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies005
Y Cynghorydd Hugh Evans440
Y Cynghorydd Peter Evans320
Y Cynghorydd Bobby Feeley441
Y Cynghorydd Rachel Flynn110
Y Cynghorydd Tony Flynn110
Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts320
Y Cynghorydd Martyn Holland112
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving332
Y Cynghorydd Alan James442
Y Cynghorydd Brian Jones871
Y Cynghorydd Pat Jones110
Y Cynghorydd Tina Jones441
Y Cynghorydd Gwyneth Kensler332
Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams000
Y Cynghorydd Richard Mainon320
Y Cynghorydd Christine Marston430
Y Cynghorydd Barry Mellor113
Y Cynghorydd Melvyn Mile660
Y Cynghorydd Bob Murray320
Y Cynghorydd Merfyn Parry440
Y Cynghorydd Paul Penlington110
Y Cynghorydd Pete Prendergast320
Y Cynghorydd Arwel Roberts000
Y Cynghorydd Anton Sampson110
Y Cynghorydd Peter Scott433
Y Cynghorydd Glenn Swingler111
Y Cynghorydd Andrew Thomas220
Y Cynghorydd Rhys Thomas112
Y Cynghorydd Tony Thomas771
Y Cynghorydd Julian Thompson Hill660
Y Cynghorydd Graham Timms112
Sedd Wag000
Y Cynghorydd Joe Welch441
Y Cynghorydd Cheryl Williams110
Y Cynghorydd David Gwyn Williams100
Y Cynghorydd Eryl Williams000
Y Cynghorydd Huw Williams110
Y Cynghorydd Emrys Wynne442
Y Cynghorydd Mark John Young660