Cynghorwyr

Cynghorwyr by Wardiau

Etholir cynghorwyr gan y gymuned i benderfynu sut y dylai’r cyngor ymgymryd a’i amrywiol weithgareddau. Maent yn cynrychioli buddiannau cyhoeddus yn ogystal a’r unigolion hynny sy’n byw o fewn y ward yr etholwyd hwy i wasanaethu drosti am gyfnod o amser.

Maent mewn cysylltiad rheolaidd â’r cyhoedd trwy gyfarfodydd o’r cyngor, galwadau ffôn neu gymorthfeydd. Mae’r cymorthfeydd rheolaidd yn darparu cyfle i etholwr siarad wyneb yn wyneb a’i gynghorydd.

Ni chyflogir cynghorwyr gan y Cyngor ond fe allent dderbyn taliadau am eu gwaith fel cynghorwyr. Yn unol â’r gyfraith mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor gwblhau ffurflen sy’n datgan unrhyw fuddiannau sydd ganddynt, cyhoeddir manylion y rhain yn flynyddol.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd dilynwch y cysylltiadau isod:

 Bodelwyddan

 De'r Rhyl

 De-orllewin Prestatyn

 De-orllewin Y Rhyl

 Dinbych (Isaf)

 Dinbych Caledfryn Henllan

 Dwyrain y Rhyl

 Dyffryn Alun

 Dyserth

 Edeirnion

 Efenechdyd

 Gorllewin y Rhyl

 Llandyrnog

 Llanelwy (Dwyrain)

 Llanelwy (Gorllewin)

 Llanfair Dyffryn Clwyd / Gwyddelwern

 Llangollen

 Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch

 Moel Famau

 Prestatyn (Canol)

 Prestatyn (Dwyrain)

 Prestatyn (Gogledd)

 Prestatyn Alltmelyd

 Rhuddlan

 Rhuthun

 Trefnant

 Tremeirchion

 Y Rhyl Trellewelyn

 Y Rhyl Ty Newydd