Cynghorwyr

Cynghorwyr Yn ôl plaid

Etholir cynghorwyr gan y gymuned i benderfynu sut y dylai’r cyngor ymgymryd a’i amrywiol weithgareddau. Maent yn cynrychioli buddiannau cyhoeddus yn ogystal a’r unigolion hynny sy’n byw o fewn y ward yr etholwyd hwy i wasanaethu drosti am gyfnod o amser.

Maent mewn cysylltiad rheolaidd â’r cyhoedd trwy gyfarfodydd o’r cyngor, galwadau ffôn neu gymorthfeydd. Mae’r cymorthfeydd rheolaidd yn darparu cyfle i etholwr siarad wyneb yn wyneb a’i gynghorydd.

Ni chyflogir cynghorwyr gan y Cyngor ond fe allent dderbyn taliadau am eu gwaith fel cynghorwyr. Yn unol â’r gyfraith mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor gwblhau ffurflen sy’n datgan unrhyw fuddiannau sydd ganddynt, cyhoeddir manylion y rhain yn flynyddol.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd dilynwch y cysylltiadau isod:

Y Cynghorydd Yn ôl plaid
Llun Y Cynghorydd Plaid Wleidyddol Wardiau
photo of Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker

Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker

63 Pen y Maes Avenue, Y Rhyl, LL18 4ED

Gwaith: michelle.walker@denbighshire.gov.uk

Llafur Y Rhyl Trellewelyn
photo of Y Cynghorydd Joan Butterfield

Y Cynghorydd Joan Butterfield

20 Ffordd Tynewydd, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 3BB

Hafan: 01745 332015

Gwaith: joan.butterfield@denbighshire.gov.uk

Hafan: joan.butterfield@denbighshire.gov.uk

Llafur Gorllewin y Rhyl
photo of Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

13 Pen Y Maes Avenue, Y Rhyl, LL18 4ED

Hafan: 01745 336 259

Gwaith: Ellie.Chard@denbighshire.gov.uk

Llafur De'r Rhyl
photo of Y Cynghorydd Kelly Clewett

Y Cynghorydd Kelly Clewett

d/o Neuadd y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Gwaith: kelly.clewett@denbighshire.gov.uk

Llafur Prestatyn (Gogledd)
photo of Y Cynghorydd Gill German

Y Cynghorydd Gill German

d/o Neuadd y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Gwaith: 01824 706003

Work mobile: 07795 652824

Gwaith: gill.german@denbighshire.gov.uk

Llafur Prestatyn (Gogledd)
photo of Y Cynghorydd Elen Heaton

Y Cynghorydd Elen Heaton

d/o Neuadd y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Gwaith: elen.heaton@denbighshire.gov.uk

Llafur Prestatyn (Dwyrain)
photo of Y Cynghorydd Carol Holliday

Y Cynghorydd Carol Holliday

d/o Neuadd y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Gwaith: Carol.Holliday@denbighshire.gov.uk

Llafur De-orllewin Prestatyn
photo of Y Cynghorydd Alan James

Y Cynghorydd Alan James

13 Weaver Avenue, Y Rhyl, LL18 4HL

Hafan: 01745 339847

Gwaith: alan.james@sirddinbych.gov.uk

Llafur Gorllewin y Rhyl
photo of Y Cynghorydd Diane King

Y Cynghorydd Diane King

75 Ffordd Elan, Parc View, Y Rhyl, LL18 4HZ

Gwaith: diane.king@denbighshire.gov.uk

Llafur De-orllewin Y Rhyl
photo of Y Cynghorydd Julie Matthews

Y Cynghorydd Julie Matthews

d/o Neuadd y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Gwaith: julie.matthews@denbighshire.gov.uk

Llafur Prestatyn Alltmelyd
photo of Councillor James May

Councillor James May

40 Brynhyfryd Avenue, Y Rhyl, LL18 2DB

Home mobile: 07960 245992

Gwaith: james.may@denbighshire.gov.uk

Llafur De-orllewin Y Rhyl
photo of Y Cynghorydd Jason McLellan

Y Cynghorydd Jason McLellan

Arweinydd y Cyngor / Arweinydd Grŵp

d/o Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Gwaith: 01824 706140

Work mobile: 07795 652722

Gwaith: jason.mclellan@denbighshire.gov.uk

Llafur Prestatyn (Gogledd)
photo of Y Cynghorydd Barry Mellor

Y Cynghorydd Barry Mellor

32 Hardy Avenue, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 3BG

Work mobile: 07795 649386

Gwaith: barry.mellor@denbighshire.gov.uk

Llafur Dwyrain y Rhyl
photo of Y Cynghorydd Raj Metri

Y Cynghorydd Raj Metri

Aashirwad, 7 Llwyn Rhuthun, Bodelwyddan, LL18 5WF

Gwaith: rajeev.metri@denbighshire.gov.uk

Llafur Bodelwyddan
photo of Y Cynghorydd Win Mullen-James

Y Cynghorydd Win Mullen-James

13 Weaver Avenue, Y Rhyl, LL18 4HL

Gwaith: win.mullen-james@denbighshire.gov.uk

Llafur Y Rhyl Trellewelyn
photo of Y Cynghorydd Gareth Sandilands

Y Cynghorydd Gareth Sandilands

16 Llandaff Drive, Prestatyn, LL19 8AS

Gwaith: gareth.sandilands@denbighshire.gov.uk

Llafur De-orllewin Prestatyn
photo of Y Cynghorydd Cheryl Williams

Y Cynghorydd Cheryl Williams

59 Meredith Crescent, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 2HP

Hafan: 01745 369299

Gwaith: cheryl.williams@denbighshire.gov.uk

Llafur Y Rhyl Ty Newydd
photo of Y Cynghorydd Karen Anne Edwards

Y Cynghorydd Karen Anne Edwards

d/o Neuadd y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Gwaith: karen.edwards@denbighshire.gov.uk

Annibynnol Llangollen
photo of Y Cynghorydd Pauline Edwards

Y Cynghorydd Pauline Edwards

6 Parc Alafowlia, Dinbych, LL16 3HZ

Gwaith: pauline.edwards@denbighshire.gov.uk

Annibynnol Dinbych Caledfryn Henllan
photo of Y Cynghorydd Chris Evans

Y Cynghorydd Chris Evans

8 Dyffryn Teg, Rhuallt, LL17 0TA

Gwaith: RobertChris.evans@denbighshire.gov.uk

Annibynnol Tremeirchion
photo of Y Cynghorydd Hugh Evans

Y Cynghorydd Hugh Evans

Bryndy, Llanelidan, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2HY

Hafan: 01824 750635

Work mobile: 07824 820525

Gwaith: hugh.evans@denbighshire.gov.uk

Annibynnol Llanfair Dyffryn Clwyd / Gwyddelwern
photo of Y Cynghorydd Bobby Feeley

Y Cynghorydd Bobby Feeley

Branas, Llanfair Dyffryn Clwyd, Rhuthun, LL15 2SH

Hafan: 01824 705040

Gwaith: bobby.feeley@denbighshire.gov.uk

Annibynnol Rhuthun
photo of Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts

Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts

Arweinydd Grŵp

Berth, Pentrecelyn, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2HH

Hafan: 01824 703128

Gwaith: huw.hilditch-roberts@denbighshire.gov.uk

Annibynnol Rhuthun
photo of Y Cynghorydd Paul Keddie

Y Cynghorydd Paul Keddie

Ty Cae'r Onnen, 48 Regent Street, Llangollen, LL20 8HS

Gwaith: Paul.Keddie@denbighshire.gov.uk

Annibynnol Llangollen
photo of Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams

Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams

44 Love Lane, Dinbych, Sir Ddinbych

Hafan: 01745 813539

Gwaith: geraint.lloyd-williams@sirddinbych.gov.uk

Annibynnol Dinbych Caledfryn Henllan
photo of Y Cynghorydd Merfyn Parry

Y Cynghorydd Merfyn Parry

Hwylfa House, Llandyrnog, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 4HG

Hafan: 01824 790338

Home mobile: 07836208446

Gwaith: merfyn.parry@denbighshire.gov.uk

Annibynnol Llandyrnog
photo of Y Cynghorydd Andrea Tomlin

Y Cynghorydd Andrea Tomlin

58 Nant Hall Road, Prestatyn, LL19 9LP

Gwaith: andrea.tomlin@denbighshire.gov.uk

Annibynnol Prestatyn (Dwyrain)
photo of Y Cynghorydd David Gwyn Williams

Y Cynghorydd David Gwyn Williams

Hottia Farm, Waen Road, Dyserth, LL18 5SE

Hafan: 01745 570282

Gwaith: david.g.williams@denbighshire.gov.uk

Annibynnol Dyserth
photo of Y Cynghorydd Huw Williams

Y Cynghorydd Huw Williams

Pen Rhos, Bryn Eryl, Ffordd yr Wyddgrug, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1DT

Hafan: 07545 185756

Gwaith: huw.o.williams@sirddinbych.gov.uk

Annibynnol Moel Famau
photo of Y Cynghorydd Mark John Young

Y Cynghorydd Mark John Young

d/o Neuadd y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Home mobile: 07825 912554

Gwaith: mark.young@denbighshire.gov.uk

Annibynnol Dinbych (Isaf)
photo of Y Cynghorydd Gwyneth Ellis

Y Cynghorydd Gwyneth Ellis

Pen y Dalar, Cynwyd, Corwen, LL21 0NX

Hafan: 01490 413308

Gwaith: gwyneth.ellis@sirddinbych.gov.uk

Plaid Cymru - The Party of Wales Edeirnion
photo of Y Cynghorydd Alan Hughes

Y Cynghorydd Alan Hughes

Bryn Gwalia, The Crescent, Corwen, LL21 0BU

Hafan: 01490 412082

Home mobile: 0779 9177298

Gwaith: alan.hughes@sirddinbych.gov.uk

Plaid Cymru - The Party of Wales Edeirnion
photo of Y Cynghorydd Delyth Jones

Y Cynghorydd Delyth Jones

Arweinydd Grŵp

31 Y Maes, Dinbych, LL16 3JR

Gwaith: delyth.a.jones@denbighshire.gov.uk

Plaid Cymru - The Party of Wales Dinbych Caledfryn Henllan
photo of Y Cynghorydd Arwel Roberts

Y Cynghorydd Arwel Roberts

Fachwen, Ffordd Y Rhyl, Rhuddlan, LL18 2TP

Home mobile: 07813 550998

Gwaith: arwel.roberts@sirddinbych.gov.uk

Plaid Cymru - The Party of Wales Rhuddlan
photo of Y Cynghorydd Rhys Thomas

Y Cynghorydd Rhys Thomas

Perth y Rhos, Ffordd Ystrad, Dinbych, LL16 3HE

Home mobile: 07977 911 300

Gwaith: Rhys.Thomas@denbighshire.gov.uk

Plaid Cymru - The Party of Wales Dinbych (Isaf)
photo of Y Cynghorydd Elfed Williams

Y Cynghorydd Elfed Williams

Dolwar, Llanrhaeadr, Dinbych, LL16 4NT

Gwaith: elfed.williams@denbighshire.gov.uk

Plaid Cymru - The Party of Wales Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch
photo of Y Cynghorydd Eryl Williams

Y Cynghorydd Eryl Williams

Maestyddyn, Clawddnewydd, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2NH

Hafan: 01824 750289

Gwaith: eryl.williams@denbighshire.gov.uk

Plaid Cymru - The Party of Wales Efenechdyd
photo of Y Cynghorydd Emrys Wynne

Y Cynghorydd Emrys Wynne

Rhos Goch, 81 Erw Goch, Rhuthun, LL15 1RS

Hafan: 01824 704772

Home mobile: 07976 410 593

Gwaith: Emrys.Wynne@denbighshire.gov.uk

Plaid Cymru - The Party of Wales Rhuthun
photo of Y Cynghorydd Ann Davies

Y Cynghorydd Ann Davies

c/o Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Gwaith: janetann.davies@denbighshire.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Rhuddlan
photo of Y Cynghorydd James Elson

Y Cynghorydd James Elson

Perthewig, Trefnant, Dinbych, LL16 4UE

Gwaith: james.elson@denbighshire.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Trefnant
photo of Y Cynghorydd Justine Evans

Y Cynghorydd Justine Evans

d/o Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Work mobile: 07795 649557

Gwaith: justinemarie.evans@denbighshire.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Dwyrain y Rhyl
photo of Y Cynghorydd Hugh Carson Irving

Y Cynghorydd Hugh Carson Irving

45 Rhodfa Plas Uchaf, Prestatyn, Sir Ddinbych, LL19 9NR

Hafan: 01745 854132

Gwaith: hugh.irving@denbighshire.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Prestatyn (Canol)
photo of Y Cynghorydd Brian Jones

Y Cynghorydd Brian Jones

17 Avondale Drive, Y Rhyl, LL18 4EL

Gwaith: Brian.Jones@sirddinbych.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Y Rhyl Ty Newydd
photo of Y Cynghorydd Terry Mendies

Y Cynghorydd Terry Mendies

d/o Neuadd y Sir, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Gwaith: 07795 659777

Gwaith: terry.mendies@denbighshire.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Dyffryn Alun
photo of Y Cynghorydd Peter Scott

Y Cynghorydd Peter Scott

Arweinydd Grŵp

51 Bishops Walk, Llanelwy, LL17 0SU

Hafan: 01745 583504

Gwaith: Peter.Scott@denbighshire.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig Llanelwy (Gorllewin)
photo of Y Cynghorydd Jon Harland

Y Cynghorydd Jon Harland

d/o Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Gwaith: jonathan.harland@denbighshire.gov.uk

Wales Green Party - Plaid Werdd Cymru Prestatyn (Canol)
photo of Y Cynghorydd Martyn Hogg

Y Cynghorydd Martyn Hogg

Arweinydd Grŵp

c/o County Hall, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN

Gwaith: martyn.hogg@denbighshire.gov.uk

Wales Green Party - Plaid Werdd Cymru Llanelwy (Dwyrain)
photo of Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones

Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones

36 North Drive,, Y Rhyl, LL18 4SP

Hafan: 01745 331082

Hafan: jeanette.c.jones@denbighshire.gov.uk

Amhleidiol De'r Rhyl