Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8 Medi 2021 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

5. CAIS RHIF 01/2020/0315/PF . HEN YSBYTY GOGLEDD CYMRU, DINBYCH

 • Y Cynghorydd Emrys Wynne - Personal - Councillor Erys Wynne declared a personal interest in this agenda item as a family member knew the applicant.
 • Y Cynghorydd Hugh Evans - Personal - Councillor Hugh Evans declared a personal interest in this agenda item.
 • Y Cynghorydd Joe Welch - Personal - Councillor Joe Welch declared a personal interest in this agenda item as he knew the applicant.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8 Medi 2021 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

6. CAIS RHIF. 02/2021/0327/ PF - PENDORLAN, FFORDD LLANFAIR RHUTHUN

 • Y Cynghorydd Emrys Wynne - Personal and Prejudicial - Councillor Emrys Wynne declared a personal and prejudicial interest in this agenda item , as he knew the applicant. He stated he also resided close to the application.
 • Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts - Personal - Councillor Huw Hilditch-Roberts declared a personal interest in this agenda item as he knew both parties involved.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8 Medi 2021 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

8. CAIS RHIF. 45/2020/0844/PF - SANDY LODGE, 83 FFORDD DYSERTH, Y RHYL

 • Y Cynghorydd Peter Scott - Personal - Councillor Peter Scott declared a personal interest in this agenda item as he knew one of the public speakers.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8 Medi 2021 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

9. CAIS RHIF. 45/2021/0040/ PF – MARCHNAD Y FRENHINES, SUSSEX STREET, Y RHYL

 • Y Cynghorydd Hugh Evans - Personal - Councillor Hugh Evans declared a personal interest in this agenda item.
 • Y Cynghorydd Joan Butterfield - Personal - Councillor Joan Butterfield declared a personal interest in this agenda item as she was on the Queens Market Board.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8 Medi 2021 1.30 pm - Pwyllgor Cynllunio

10. CAIS RHIF. 45/2021/0265/ PF – CYN SAFLE'R GANOLFAN HAUL, RHODFA'R DWYRAIN, Y RHYL, LL18 3AQ

 • Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts - Personal - Councillor Huw Hilditch-Roberts declared a personal interest in this agenda item as he was a Director of Denbighshire Leisure
 • Y Cynghorydd Pete Prendergast - Personal - Councillor Pete Prendergast declared a personal interest in this agenda item as he was a Director of Denbighshire Leisure

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 10 Tachwedd 2021 9.30 am - Pwyllgor Cynllunio

6. CAIS RHIF 22/2020/0735/PF - TIR GERLLAW FFERM HENDRERWYDD, HENDRERWYDD, DINBYCH

 • Y Cynghorydd Merfyn Parry - Personal - Datganodd y Cynghorydd Parry fuddiant personol yn yr eitem hon oherwydd bod yr Ymgeisydd yn gwsmer i'r cwmni yr oedd ef yn gweithio iddo.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 15 Rhagfyr 2021 9.30 am - Pwyllgor Cynllunio

11. CAIS RHIF 42/2021/0729/ PF - Y SIOP ALW HEIBIO A'R ADEILAD AMAETHYDDOL, FFORDD Y CWM, DYSERTH

 • Y Cynghorydd David Gwyn Williams - Personal - Councillor David Williams declared a personal interest in this agenda item because he was a tenant of the Applicant.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 15 Rhagfyr 2021 9.30 am - Pwyllgor Cynllunio

13. ADRODDIAD AR AMODAU CYNLLUNIO – CAIS RHIF 22/2020/0735 - TIR GERLLAW FFERM HENDRERWYDD, HENDRERWYDD, DINBYCH

 • Y Cynghorydd Merfyn Parry - Personal - Councillor Merfyn Parry declared a personal interest in this agenda item because the Applicant was a customer of the company he worked for.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 20 Ebrill 2022 9.30 am - Pwyllgor Cynllunio

10. CAIS RHIF 47/2021/0432/ PC - TRAVELLERS INN, CAERWYS, YR WYDDGRUG, CH7 5BL

 • Y Cynghorydd Tina Jones - Personal - Councillor Tina Jones declared a personal interest in this agenda item as she knew the applicant's grnadchildren.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 20 Ebrill 2022 9.30 am - Pwyllgor Cynllunio

11. ADRODDIAD MATERION CYFFREDINOL – GWRTHWYNEBIADAU I’R GORCHYMYN DIOGELU COED

 • Y Cynghorydd Emrys Wynne - Personal and Prejudicial - Councillor Emrys Wynne declared a Personal and Prejudicial interest in this agenda item as he had done so on the builing application connected to the applicants

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 20 Ebrill 2022 9.30 am - Pwyllgor Cynllunio

12. FFERM WYNT AWEL Y MÔR - PROSIECT ISADEILEDD SYLWEDDOL CENEDLAETHOL

 • Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies - Personal - Councillor Meirick Lloyd Davies declared a personal interest in this agenda item as the site was located close to his property.