Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 13 Tachwedd 2019 9.30 am - Pwyllgor Cynllunio

8. CAIS RHIF 22/2019/0544/PC - OLD BARN, HWYLFA, LLWYN, GELLIFOR, RHUTHUN

  • Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts - Personal - Datganodd y Cynghorydd Hilditch-Roberts gysylltiad personol yn yr eitem hon oherwydd ei fod yn aelod o’r un Clwb Rygbi â’r ymgeisydd.

 

 
Yn ôl i'r brig