Datgan cysylltiad

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 20 Ebrill 2022 9.30 am - Pwyllgor Cynllunio

10. CAIS RHIF 47/2021/0432/ PC - TRAVELLERS INN, CAERWYS, YR WYDDGRUG, CH7 5BL

  • Y Cynghorydd Tina Jones - Personal - Councillor Tina Jones declared a personal interest in this agenda item as she knew the applicant's grnadchildren.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 20 Ebrill 2022 9.30 am - Pwyllgor Cynllunio

11. ADRODDIAD MATERION CYFFREDINOL – GWRTHWYNEBIADAU I’R GORCHYMYN DIOGELU COED

  • Y Cynghorydd Emrys Wynne - Personal and Prejudicial - Councillor Emrys Wynne declared a Personal and Prejudicial interest in this agenda item as he had done so on the builing application connected to the applicants

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 20 Ebrill 2022 9.30 am - Pwyllgor Cynllunio

12. FFERM WYNT AWEL Y MÔR - PROSIECT ISADEILEDD SYLWEDDOL CENEDLAETHOL

  • Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies - Personal - Councillor Meirick Lloyd Davies declared a personal interest in this agenda item as the site was located close to his property.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 13 Gorffennaf 2022 9.30 am - Pwyllgor Cynllunio

5. CAIS RHIF 18/2021/1260/ PF - TIR GER MAES LLAN, LLANDYRNOG, DINBYCH, LL16 4HF

  • Y Cynghorydd Merfyn Parry - Personal - Councillor Merfyn Parry declared a personal interest in agenda item 5 – Land adjacent to Maes Llan Llandyrnog Denbigh LL16 4HF, as he owned a business in the area which was run by a tenant. He also informed members he was a member of the Friends of Llandyrnog community shop in the village.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 13 Gorffennaf 2022 9.30 am - Pwyllgor Cynllunio

7. CAIS RHIF 45/2022/0226/ PS - MEITHRINFA DDYDD EARLY LEARNERS, 13 DYSERTH ROAD, RHYL LL18 4DW

  • Y Cynghorydd Ellie Marie Chard - Personal and Prejudicial - Councillor Ellie Chard declared a personal and prejudicial interest in agenda item 7 – Early Learners Day Nursery 13 Dyserth Road Rhyl LL184DW, as the applicant and one of the staff members at the establishment was known to her

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 13 Gorffennaf 2022 9.30 am - Pwyllgor Cynllunio

9. CAIS RHIF 46/2021/1161/ PF - TIR ODDI AR FFORDD UCHAF DINBYCH, LLANELWY LL17 0RY

  • Y Cynghorydd James Elson - Personal - Councillor James Elson declared a personal interest in agenda item 9 – Land off Upper Denbigh Road St. Asaph LL17 0LW, as his stepson lived at the adjoining property to the applicant.

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 5 Hydref 2022 9.30 am - Pwyllgor Cynllunio

9. CAIS RHIF 45/2022/0533/ PS - ROGER W JONES LTD. CEFNDY ROAD, Y RHYL

  • Y Cynghorydd Alan James - Personal - Councillor Alan James declared a personal interest as he has a business account at Roger W Jones Ltd