Canlyniadau etholiadau fesul Tref & Cymuned

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned
Tref & Cymuned Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd
Aberchwiler Miriam Ann Doolan Annibynnol
Dewi Glyn Edwards Annibynnol
Phillip Gallagher Annibynnol
Gwyneth Mary Jones Annibynnol
John Arthur Jones Annibynnol
Ian Victor Parry Annibynnol
Arthur Henry Roberts Annibynnol
Betws Gwerfil Goch Myles Asheton Crawley Annibynnol
David Ieuan Davies Annibynnol
Robert Gwyn Edwards Annibynnol
Trebor Clement Edwards Annibynnol
Hefin Lloyd-Davies Annibynnol
Emyr Wyn Roberts Annibynnol
Bryan Trewren Thomas Annibynnol
Robert Gareth Williams Annibynnol
Bodelwyddan Clifford Derek Barker Annibynnol
Joan Christine Barker Annibynnol
Lancelot Lent Daintree Annibynnol
Stephen John Ellison Llafur
Louise Mary Fazackerley Annibynnol
Jo Diane Hall Llafur
Arfon Jones Hughes Annibynnol
Edwin Richard Jones Annibynnol
Elizabeth Alice Jones Annibynnol
Gareth Owen Harrop Parry Annibynnol
James Warner Annibynnol
Donald Williams Annibynnol
Bodfari Gwladys Mair Edwards Annibynnol
Gwylfa Evans Annibynnol
Stephen Gareth Evans Annibynnol
Alan Graham Haydock Annibynnol
Alan Richard Williams Annibynnol
Jeremy Richard Williams Annibynnol
Bryneglwys Sharon Mary Baines Annibynnol
Robert Graham Blackburn Annibynnol
Andrea Choudry Annibynnol
Rhys Salisbury Davies Annibynnol
Richard Davies Annibynnol
Stanley Hardman Annibynnol
Janet Owens Annibynnol
Cefn Meiriadog Stephen Clarke Annibynnol
Meirick Lloyd Davies Plaid Cymru - The Party of Wales
Huw Lloyd Evans Annibynnol
Gareth Hughes Annibynnol
Leslie Caradog Rees Ceidwadol
Robert Henry Roberts Annibynnol
Dylan Williams Annibynnol
Clocaenog Dylan Wynne Jones Annibynnol
Manon Angharad Jones Annibynnol
Rhodri Gwyndaf Rees Annibynnol
Ifor Lloyd Roberts Annibynnol
Janet Sarah Rogers Annibynnol
Eryl Wyn Williams Annibynnol
Corwen [Isaf] Deborah Jane Jones Annibynnol
Geraint Wyn Lloyd Annibynnol
Corwen [Uchaf] David Christopher Jones Annibynnol
David Ellis Jones Annibynnol
Edith Lesley Lewis-Crimes Annibynnol
Robert Glaves White Roberts Annibynnol
Simon Noel Howard Watkins Annibynnol
Caradog Williams Annibynnol
Geoffrey Stuart Williams Annibynnol
Cyffylliog Cathryn Ann Edge Annibynnol
Eifion Wyn Jones Annibynnol
Gethin Clwyd Jones Annibynnol
Huw Dafydd Jones Annibynnol
Oswyn Llyr Jones Annibynnol
Emrys Lloyd Williams Annibynnol
Philip Russell Williams Annibynnol
Cynwyd Emrys Bodden Annibynnol
John Elwyn Evans Annibynnol
Aelwyn Trefor Guest Annibynnol
Nan Jones Annibynnol
Robert Llion Jones Annibynnol
Ann Owen Annibynnol
Peter Evan Williams Annibynnol
Cefyn Henry Williams Annibynnol
Gwen Elizabeth Wynne Annibynnol
Derwen John Philip Crowhurst Annibynnol
Thomas Wynne Griffiths Annibynnol
Robert Elwyn Hughes Annibynnol
Gaynor Lloyd Jones Annibynnol
Hywel Llewelyn Jones Annibynnol
Richard Llyfelys Rees Annibynnol
Bethan Catrin Roberts Annibynnol
Dinbych [Canol] Brian Davies Annibynnol
John Anker Larsen Annibynnol
Robert Charles Parkes Annibynnol
Dinbych [Isaf] John Raymond Bartley Annibynnol
Gaynor Morgan Rees Annibynnol
Rachael Tate Annibynnol
Roy Tickle Annibynnol
Medwyn Ffrancon Williams Annibynnol
Mark John Young Annibynnol
Dinbych [Uchaf] Margaret Kerton Bowe Annibynnol
Colin Lucas Hughes Annibynnol
Colin Hughes Llafur
Geraint Lloyd-Williams Llafur
Keith Philip Stevens Annibynnol
Diserth Edgar Henry Jones Annibynnol
Hugh Andrew Hughes Annibynnol
David Glyn Jones Annibynnol
Glenn Morgan Jones Annibynnol
Peter Newell Llafur
Peter Whittle Owen Ceidwadol
David Henry Parry Annibynnol
Julie Marie Peters Annibynnol
Diane Alison Williams Annibynnol
James Keith Williams Annibynnol
Margaret Gwyneth Williams Annibynnol
Efenechtyd Dafydd Ioan Jones Annibynnol
Robert Wynn Jones Annibynnol
Gareth Wyn Roberts Annibynnol
Tudor Rogers Annibynnol
Alun Lloyd Williams Annibynnol
John Elwyn Williams Annibynnol
Gwyddelwern Aled Vaughan Jones Annibynnol
Llyr Wyn Jones Annibynnol
Nan Williams Jones Annibynnol
Harry Wynne Lloyd Annibynnol
Robert Ifor Parry Annibynnol
John Kevin Peacock Annibynnol
Iorwerth Owen Roberts Annibynnol
Alan Wyn Williams Annibynnol
Sian Wyn Williams Annibynnol
Henllan Christopher Brown Annibynnol
Eleri Lloyd Jones Annibynnol
Peter Glyn Jones Annibynnol
Jennifer Ann Rowley-Williams Annibynnol
George Duncan Stewart Annibynnol
Elwyn Brynmor Williams Annibynnol
Llanarmon yn Iâl Stephen Paul Burkhill Annibynnol
Rodney Elms Annibynnol
Christine Mary Evans Annibynnol
Martyn Laurie Holland Ceidwadol
Glenys Rhianon Jones Annibynnol
Haydn Edmund Jones Annibynnol
Darren John Pollard Annibynnol
Glenys Ann Roberts Annibynnol
Carol Ann Robinson Annibynnol
David Ernest White Annibynnol
Llanbedr Dyffryn Clwyd Gwyneth Jill Bancroft Annibynnol
Mark Henry Hudson Annibynnol
Sian Elizabeth Jones Annibynnol
Andrew Stuart Kelly Annibynnol
Julie Melissa Masters Annibynnol
Christopher John Mayer Annibynnol
Linda Roberts Annibynnol
Richard Gwilym Thomas Annibynnol
Llandegla Karen Margaret Rich Bellis Annibynnol
Graham John Dillon Annibynnol
Mavis Josephine Holder Annibynnol
Duncan Charles Ion Annibynnol
Audrey Lockyer Annibynnol
Peter Rees Annibynnol
Richard David Islwyn Roberts Annibynnol
Fraser Antony Robertson Annibynnol
Peter Leslie Smith Annibynnol
Llandrillo Geraint Davies Jones Annibynnol
John Wyn Jones Annibynnol
Rhiannon Mary Jones Annibynnol
Eira Myfanwy Lewis Annibynnol
Huw Gwynedd Lloyd Annibynnol
Brinley Thomas Owen Annibynnol
David John Williams Annibynnol
David Mayrick Jones Williams Annibynnol
Dorothy Anne Williams Annibynnol
Llandyrnog Gwilym Charles Evans Annibynnol
Ruth Griffith Annibynnol
Owen Hughes Annibynnol
Doreen Langford Humphreys Annibynnol
John Adrian Jones Annibynnol
Russell Lee Lawford Jones Annibynnol
Thomas Merfyn Parry Annibynnol
Aled Vaughan Thomas Annibynnol
Llanelidan John Arthur Brooks Annibynnol
Rhian Davey Annibynnol
Hugh Hesketh Evans Annibynnol
Iola Ann Jones Annibynnol
John Hywel Lloyd Annibynnol
David Raymond Powell Annibynnol
John Howard Roberts Annibynnol
Llanelwy [Dwyrain] Richard Harold Gumm Annibynnol
Dewi Owens Ceidwadol
Barry Powell Annibynnol
David Iorwerth Roberts Annibynnol
John Owen Roberts Annibynnol
Peter Scott Annibynnol
David Andrew Thomas Annibynnol
Llanelwy [Gorllewin] William Lumsdon Cowie Annibynnol
Greta Denise Hodgkinson Annibynnol
John Philip Horden Ceidwadol
Elsie Joan Powell Annibynnol
Barbara Joan Rust Annibynnol
John Joseph Vaughan Annibynnol
John Wynne-Jones Annibynnol
Llanfair Dyffryn Clwyd David Arthur Holesworth Baker Annibynnol
Winifred Ann Davies Annibynnol
Denis Wyn Edwards Annibynnol
Timothy John Faire Annibynnol
Dewi Vaughan Jones Annibynnol
John Pugh Annibynnol
Elisabeth Medwen Roberts Annibynnol
Llanferres John Almond Annibynnol
Jac Robyn Benjamin Armstrong Annibynnol
Robert Eric Armstrong Annibynnol
Margaret Elizabeth Davies Annibynnol
Yvonne Elma Foden-McCorry Annibynnol
David Ernest Jones Annibynnol
Robert Hugh Jones Annibynnol
Olive Irene Parry Annibynnol
David William Twomey Annibynnol
Llangollen Michael Adams Annibynnol
Anthony William Baker Annibynnol
Jean Robb McKean Burrell Annibynnol
Jonathan Peter Haddy Annibynnol
Robert Lube Llafur
Thomas Melvyn Mile Annibynnol
Timothy John Palmer Llafur
Elizabeth Jane Palombella Annibynnol
Robert Michael Pugh Annibynnol
Philip Alan Thane Annibynnol
James Christopher Lloyd Tobin Annibynnol
Llangynhafal Gordon Clarke Annibynnol
Paul Gwynmor Evans Annibynnol
Carys Ann Jones Annibynnol
Huw Lloyd Jones Annibynnol
Anthony David Killow Annibynnol
Iona Griffiths Pierce Annibynnol
James Hulme Taylor Annibynnol
Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch Hywel Tudur Davies Annibynnol
Falmai Lloyd Evans Annibynnol
Jill Patricia Evans Annibynnol
Gwennan Dwyfor Hughes Annibynnol
Eirlys Calennig Jones Annibynnol
Iwan Thomas Jones Annibynnol
Eirian Elizabeth Parry Annibynnol
John Stanley Williams Annibynnol
Philip Owen Williams Annibynnol
Llantysilio Dianne Elizabeth Arnold Annibynnol
Roger James Cragg Annibynnol
Steven Vaughan Evans Annibynnol
Rachel Marilyn Horne Annibynnol
Trefor Rhys Hughes Annibynnol
Ieuan Arfon Jones Annibynnol
John Edward James Pickett Annibynnol
Margaret Olwen Smith Annibynnol
David George Henry Walton Annibynnol
Llanynys Siân Eryddon Davies Annibynnol
Ian Hession Annibynnol
Gwyn Howatson Annibynnol
David Medwyn Jones Annibynnol
Owen Tegid Jones Annibynnol
Deryl Haf Roberts Annibynnol
Meirion Wyn Roberts Annibynnol
Clwyd Thomas Annibynnol
Nantglyn Richard Gwyn Bibby Annibynnol
Sion Ilan Davies Annibynnol
Hefin Wyn Lloyd Edwards Plaid Cymru - The Party of Wales
Ian William Gardner Annibynnol
Richard Morris Annibynnol
Prestatyn [Canol] Peter Charles Duffy Llafur
Sherayne Edwards Llafur
Elizabeth Tina Jones Ceidwadol
Graham Joseph Percival Ceidwadol
Prestatyn [De Orllewin] Robert James Cooper Llafur
Robert Martin Murray Llafur
Gareth Sandilands Llafur
Prestatyn [Dwyrain] James Michael Davies Ceidwadol
Angelina Linda Muraca Ceidwadol
Anton Lawrence Sampson Ceidwadol
Julian Thompson-Hill Ceidwadol
Prestatyn [Gallt Melyd] Gerald Ernest Frobisher Ceidwadol
Robert Paterson Llafur
Prestatyn [Gogledd Orllewin] Jason Mathew McLellan Llafur
Janet Szabo Llafur
Prestatyn [Gogledd] Carys Louise Guy-Davies Llafur
Paul Penlington Llafur
David Turner Llafur
Rhuddlan William Reginald Davies Annibynnol
Janet Ann Davies Ceidwadol
John Trevor Jones Annibynnol
William Francis Jones Annibynnol
Caradoc Owen Morris Annibynnol
Stephen Philip Rafferty Annibynnol
Arwel Roberts Annibynnol
Gareth Owen Rowlands Annibynnol
Andrew Thomas Smith Annibynnol
David Michael Tomkins Annibynnol
Gwilym Hefin Williams Annibynnol
Rhuthun Stephen Leslie Beach Annibynnol
James Andrew Bryan Annibynnol
Richard John Frank Costain Annibynnol
Elisabeth Ann Culshaw Ceidwadol
June Derry Ceidwadol
Sioned Eleri Clwyd Foulkes Annibynnol
Kenneth Neville Hawkins Annibynnol
Louisa Maun Hughes Annibynnol
Rosie Branwen Hughes-Moseley Annibynnol
Menna Eluned Jones Plaid Cymru - The Party of Wales
Simeon Glyn Jones Annibynnol
Robert Arthur Owen-Ellis Annibynnol
Carole Anne Roberts Annibynnol
Katy Shân Morgan Williams Annibynnol
Emrys Wynne Plaid Cymru - The Party of Wales
Trefnant David George Dudley Annibynnol
Selwyn Hughes Evans Annibynnol
Anthony David Wynne Griffith Annibynnol
William Alan David Kirkby Annibynnol
Anita Suzanne Maguire Annibynnol
William Moran Annibynnol
Leslie Caradog Rees Ceidwadol
Gwynfor Roberts Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Cwm] Jennifer Marjory Christian Annibynnol
Ian Richard Hodgkinson Annibynnol
Christine Ann Litherland Annibynnol
Rebecca Jane Veronica Murphy Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Tremeirchion] Janice Baldwin-Evans Annibynnol
Derrick Alun Pugh Jones Annibynnol
James Andrew Daniel Jones Annibynnol
Helen Lloyd-Kerfoot Annibynnol
Laurence Bernard Stanyer Annibynnol
Hugh Trefor Suddick Annibynnol
Robert Lloyd Williams Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Waen] Victor Michael Dodd Annibynnol
Ffion Mererid Lloyd-Williams Annibynnol
Glenys Morris Annibynnol
Y Rhyl [Bodfor] Janette Hughes Llafur
Peter John Williams Llafur
Y Rhyl [Bryn Hedydd] Barry Mellor Llafur
David Simmons Llafur
Y Rhyl [Cefndy] Patricia Margaret Jones Llafur
Margaret McCarroll Llafur
Brian Francis Moylan Llafur
Y Rhyl [Derwen] Jeanette Chamberlain-Jones Llafur
Sarah Louise Roberts Llafur
Cheryl Lynne Williams Llafur
Y Rhyl [Foryd] Ian William Armstrong Llafur
Joan Butterfield Llafur
Y Rhyl [Pendyffryn] Andrew John Rutherford Llafur
Rebecca Siddall Llafur
Y Rhyl [Plastirion] Diana Hannam Ceidwadol
Stephen Henry Ratcliffe Llafur
Y Rhyl [Trellewelyn] Alan Robert James Llafur
Winifred Martha Mullen-James Llafur
William Norman Tasker Llafur
Y Rhyl [Tynewydd] Brian Blakeley Llafur
Ellie Marie Chard Llafur
Peter Prendergast Llafur