Canlyniadau etholiadau fesul Tref & Cymuned

Tref & Cymuned - Dydd Iau, 3 Mai 2012

Crynodeb o'r etholiad ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned
Tref & Cymuned Ymgeisydd Etholiadol Plaid neu Bleidiau a Etholwyd Time declared
Aberchwiler Miriam Ann Doolan Annibynnol
Aberchwiler Dewi Glyn Edwards Annibynnol
Aberchwiler Phillip Gallagher Annibynnol
Aberchwiler Gwyneth Mary Jones Annibynnol
Aberchwiler John Arthur Jones Annibynnol
Aberchwiler Ian Victor Parry Annibynnol
Aberchwiler Arthur Henry Roberts Annibynnol
Betws Gwerfil Goch Myles Asheton Crawley Annibynnol
Betws Gwerfil Goch David Ieuan Davies Annibynnol
Betws Gwerfil Goch Robert Gwyn Edwards Annibynnol
Betws Gwerfil Goch Trebor Clement Edwards Annibynnol
Betws Gwerfil Goch Hefin Lloyd-Davies Annibynnol
Betws Gwerfil Goch Emyr Wyn Roberts Annibynnol
Betws Gwerfil Goch Bryan Trewren Thomas Annibynnol
Betws Gwerfil Goch Robert Gareth Williams Annibynnol
Bodelwyddan Clifford Derek Barker Annibynnol
Bodelwyddan Joan Christine Barker Annibynnol
Bodelwyddan Lancelot Lent Daintree Annibynnol
Bodelwyddan Stephen John Ellison Llafur
Bodelwyddan Louise Mary Fazackerley Annibynnol
Bodelwyddan Jo Diane Hall Llafur
Bodelwyddan Arfon Jones Hughes Annibynnol
Bodelwyddan Edwin Richard Jones Annibynnol
Bodelwyddan Elizabeth Alice Jones Annibynnol
Bodelwyddan Gareth Owen Harrop Parry Annibynnol
Bodelwyddan James Warner Annibynnol
Bodelwyddan Donald Williams Annibynnol
Bodfari Gwladys Mair Edwards Annibynnol
Bodfari Gwylfa Evans Annibynnol
Bodfari Stephen Gareth Evans Annibynnol
Bodfari Alan Graham Haydock Annibynnol
Bodfari Alan Richard Williams Annibynnol
Bodfari Jeremy Richard Williams Annibynnol
Bryneglwys Sharon Mary Baines Annibynnol
Bryneglwys Robert Graham Blackburn Annibynnol
Bryneglwys Andrea Choudry Annibynnol
Bryneglwys Rhys Salisbury Davies Annibynnol
Bryneglwys Richard Davies Annibynnol
Bryneglwys Stanley Hardman Annibynnol
Bryneglwys Janet Owens Annibynnol
Cefn Meiriadog Stephen Clarke Annibynnol
Cefn Meiriadog Meirick Lloyd Davies Plaid Cymru - The Party of Wales
Cefn Meiriadog Huw Lloyd Evans Annibynnol
Cefn Meiriadog Gareth Hughes Annibynnol
Cefn Meiriadog Leslie Caradog Rees Ceidwadol
Cefn Meiriadog Robert Henry Roberts Annibynnol
Cefn Meiriadog Dylan Williams Annibynnol
Clocaenog Dylan Wynne Jones Annibynnol
Clocaenog Manon Angharad Jones Annibynnol
Clocaenog Rhodri Gwyndaf Rees Annibynnol
Clocaenog Ifor Lloyd Roberts Annibynnol
Clocaenog Janet Sarah Rogers Annibynnol
Clocaenog Eryl Wyn Williams Annibynnol
Corwen [Isaf] Deborah Jane Jones Annibynnol
Corwen [Isaf] Geraint Wyn Lloyd Annibynnol
Corwen [Uchaf] David Christopher Jones Annibynnol
Corwen [Uchaf] David Ellis Jones Annibynnol
Corwen [Uchaf] Edith Lesley Lewis-Crimes Annibynnol
Corwen [Uchaf] Robert Glaves White Roberts Annibynnol
Corwen [Uchaf] Simon Noel Howard Watkins Annibynnol
Corwen [Uchaf] Caradog Williams Annibynnol
Corwen [Uchaf] Geoffrey Stuart Williams Annibynnol
Cyffylliog Cathryn Ann Edge Annibynnol
Cyffylliog Eifion Wyn Jones Annibynnol
Cyffylliog Gethin Clwyd Jones Annibynnol
Cyffylliog Huw Dafydd Jones Annibynnol
Cyffylliog Oswyn Llyr Jones Annibynnol
Cyffylliog Emrys Lloyd Williams Annibynnol
Cyffylliog Philip Russell Williams Annibynnol
Cynwyd Emrys Bodden Annibynnol
Cynwyd John Elwyn Evans Annibynnol
Cynwyd Aelwyn Trefor Guest Annibynnol
Cynwyd Nan Jones Annibynnol
Cynwyd Robert Llion Jones Annibynnol
Cynwyd Ann Owen Annibynnol
Cynwyd Peter Evan Williams Annibynnol
Cynwyd Cefyn Henry Williams Annibynnol
Cynwyd Gwen Elizabeth Wynne Annibynnol
Derwen John Philip Crowhurst Annibynnol
Derwen Thomas Wynne Griffiths Annibynnol
Derwen Robert Elwyn Hughes Annibynnol
Derwen Gaynor Lloyd Jones Annibynnol
Derwen Hywel Llewelyn Jones Annibynnol
Derwen Richard Llyfelys Rees Annibynnol
Derwen Bethan Catrin Roberts Annibynnol
Dinbych [Canol] Brian Davies Annibynnol
Dinbych [Canol] John Anker Larsen Annibynnol
Dinbych [Canol] Robert Charles Parkes Annibynnol
Dinbych [Isaf] John Raymond Bartley Annibynnol
Dinbych [Isaf] Gaynor Morgan Rees Annibynnol
Dinbych [Isaf] Rachael Tate Annibynnol
Dinbych [Isaf] Roy Tickle Annibynnol
Dinbych [Isaf] Medwyn Ffrancon Williams Annibynnol
Dinbych [Isaf] Mark John Young Annibynnol
Dinbych [Uchaf] Margaret Kerton Bowe Annibynnol
Dinbych [Uchaf] Colin Lucas Hughes Annibynnol
Dinbych [Uchaf] Colin Hughes Llafur
Dinbych [Uchaf] Geraint Lloyd-Williams Llafur
Dinbych [Uchaf] Keith Philip Stevens Annibynnol
Diserth Edgar Henry Jones Annibynnol
Diserth Hugh Andrew Hughes Annibynnol
Diserth David Glyn Jones Annibynnol
Diserth Glenn Morgan Jones Annibynnol
Diserth Peter Newell Llafur
Diserth Peter Whittle Owen Ceidwadol
Diserth David Henry Parry Annibynnol
Diserth Julie Marie Peters Annibynnol
Diserth Diane Alison Williams Annibynnol
Diserth James Keith Williams Annibynnol
Diserth Margaret Gwyneth Williams Annibynnol
Efenechtyd Dafydd Ioan Jones Annibynnol
Efenechtyd Robert Wynn Jones Annibynnol
Efenechtyd Gareth Wyn Roberts Annibynnol
Efenechtyd Tudor Rogers Annibynnol
Efenechtyd Alun Lloyd Williams Annibynnol
Efenechtyd John Elwyn Williams Annibynnol
Gwyddelwern Aled Vaughan Jones Annibynnol
Gwyddelwern Llyr Wyn Jones Annibynnol
Gwyddelwern Nan Williams Jones Annibynnol
Gwyddelwern Harry Wynne Lloyd Annibynnol
Gwyddelwern Robert Ifor Parry Annibynnol
Gwyddelwern John Kevin Peacock Annibynnol
Gwyddelwern Iorwerth Owen Roberts Annibynnol
Gwyddelwern Alan Wyn Williams Annibynnol
Gwyddelwern Sian Wyn Williams Annibynnol
Henllan Christopher Brown Annibynnol
Henllan Eleri Lloyd Jones Annibynnol
Henllan Peter Glyn Jones Annibynnol
Henllan Jennifer Ann Rowley-Williams Annibynnol
Henllan George Duncan Stewart Annibynnol
Henllan Elwyn Brynmor Williams Annibynnol
Llanarmon yn Iâl Stephen Paul Burkhill Annibynnol
Llanarmon yn Iâl Rodney Elms Annibynnol
Llanarmon yn Iâl Christine Mary Evans Annibynnol
Llanarmon yn Iâl Martyn Laurie Holland Ceidwadol
Llanarmon yn Iâl Glenys Rhianon Jones Annibynnol
Llanarmon yn Iâl Haydn Edmund Jones Annibynnol
Llanarmon yn Iâl Darren John Pollard Annibynnol
Llanarmon yn Iâl Glenys Ann Roberts Annibynnol
Llanarmon yn Iâl Carol Ann Robinson Annibynnol
Llanarmon yn Iâl David Ernest White Annibynnol
Llanbedr Dyffryn Clwyd Gwyneth Jill Bancroft Annibynnol
Llanbedr Dyffryn Clwyd Mark Henry Hudson Annibynnol
Llanbedr Dyffryn Clwyd Sian Elizabeth Jones Annibynnol
Llanbedr Dyffryn Clwyd Andrew Stuart Kelly Annibynnol
Llanbedr Dyffryn Clwyd Julie Melissa Masters Annibynnol
Llanbedr Dyffryn Clwyd Christopher John Mayer Annibynnol
Llanbedr Dyffryn Clwyd Linda Roberts Annibynnol
Llanbedr Dyffryn Clwyd Richard Gwilym Thomas Annibynnol
Llandegla Karen Margaret Rich Bellis Annibynnol
Llandegla Graham John Dillon Annibynnol
Llandegla Mavis Josephine Holder Annibynnol
Llandegla Duncan Charles Ion Annibynnol
Llandegla Audrey Lockyer Annibynnol
Llandegla Peter Rees Annibynnol
Llandegla Richard David Islwyn Roberts Annibynnol
Llandegla Fraser Antony Robertson Annibynnol
Llandegla Peter Leslie Smith Annibynnol
Llandrillo Geraint Davies Jones Annibynnol
Llandrillo John Wyn Jones Annibynnol
Llandrillo Rhiannon Mary Jones Annibynnol
Llandrillo Eira Myfanwy Lewis Annibynnol
Llandrillo Huw Gwynedd Lloyd Annibynnol
Llandrillo Brinley Thomas Owen Annibynnol
Llandrillo David John Williams Annibynnol
Llandrillo David Mayrick Jones Williams Annibynnol
Llandrillo Dorothy Anne Williams Annibynnol
Llandyrnog Gwilym Charles Evans Annibynnol
Llandyrnog Ruth Griffith Annibynnol
Llandyrnog Owen Hughes Annibynnol
Llandyrnog Doreen Langford Humphreys Annibynnol
Llandyrnog John Adrian Jones Annibynnol
Llandyrnog Russell Lee Lawford Jones Annibynnol
Llandyrnog Thomas Merfyn Parry Annibynnol
Llandyrnog Aled Vaughan Thomas Annibynnol
Llanelidan John Arthur Brooks Annibynnol
Llanelidan Rhian Davey Annibynnol
Llanelidan Hugh Hesketh Evans Annibynnol
Llanelidan Iola Ann Jones Annibynnol
Llanelidan John Hywel Lloyd Annibynnol
Llanelidan David Raymond Powell Annibynnol
Llanelidan John Howard Roberts Annibynnol
Llanelwy [Dwyrain] Richard Harold Gumm Annibynnol
Llanelwy [Dwyrain] Dewi Owens Ceidwadol
Llanelwy [Dwyrain] Barry Powell Annibynnol
Llanelwy [Dwyrain] David Iorwerth Roberts Annibynnol
Llanelwy [Dwyrain] John Owen Roberts Annibynnol
Llanelwy [Dwyrain] Peter Scott Annibynnol
Llanelwy [Dwyrain] David Andrew Thomas Annibynnol
Llanelwy [Gorllewin] William Lumsdon Cowie Annibynnol
Llanelwy [Gorllewin] Greta Denise Hodgkinson Annibynnol
Llanelwy [Gorllewin] John Philip Horden Ceidwadol
Llanelwy [Gorllewin] Elsie Joan Powell Annibynnol
Llanelwy [Gorllewin] Barbara Joan Rust Annibynnol
Llanelwy [Gorllewin] John Joseph Vaughan Annibynnol
Llanelwy [Gorllewin] John Wynne-Jones Annibynnol
Llanfair Dyffryn Clwyd David Arthur Holesworth Baker Annibynnol
Llanfair Dyffryn Clwyd Winifred Ann Davies Annibynnol
Llanfair Dyffryn Clwyd Denis Wyn Edwards Annibynnol
Llanfair Dyffryn Clwyd Timothy John Faire Annibynnol
Llanfair Dyffryn Clwyd Dewi Vaughan Jones Annibynnol
Llanfair Dyffryn Clwyd John Pugh Annibynnol
Llanfair Dyffryn Clwyd Elisabeth Medwen Roberts Annibynnol
Llanferres John Almond Annibynnol
Llanferres Jac Robyn Benjamin Armstrong Annibynnol
Llanferres Robert Eric Armstrong Annibynnol
Llanferres Margaret Elizabeth Davies Annibynnol
Llanferres Yvonne Elma Foden-McCorry Annibynnol
Llanferres David Ernest Jones Annibynnol
Llanferres Robert Hugh Jones Annibynnol
Llanferres Olive Irene Parry Annibynnol
Llanferres David William Twomey Annibynnol
Llangollen Michael Adams Annibynnol
Llangollen Anthony William Baker Annibynnol
Llangollen Jean Robb McKean Burrell Annibynnol
Llangollen Jonathan Peter Haddy Annibynnol
Llangollen Robert Lube Llafur
Llangollen Thomas Melvyn Mile Annibynnol
Llangollen Timothy John Palmer Llafur
Llangollen Elizabeth Jane Palombella Annibynnol
Llangollen Robert Michael Pugh Annibynnol
Llangollen Philip Alan Thane Annibynnol
Llangollen James Christopher Lloyd Tobin Annibynnol
Llangynhafal Gordon Clarke Annibynnol
Llangynhafal Paul Gwynmor Evans Annibynnol
Llangynhafal Carys Ann Jones Annibynnol
Llangynhafal Huw Lloyd Jones Annibynnol
Llangynhafal Anthony David Killow Annibynnol
Llangynhafal Iona Griffiths Pierce Annibynnol
Llangynhafal James Hulme Taylor Annibynnol
Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch Hywel Tudur Davies Annibynnol
Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch Falmai Lloyd Evans Annibynnol
Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch Jill Patricia Evans Annibynnol
Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch Gwennan Dwyfor Hughes Annibynnol
Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch Eirlys Calennig Jones Annibynnol
Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch Iwan Thomas Jones Annibynnol
Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch Eirian Elizabeth Parry Annibynnol
Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch John Stanley Williams Annibynnol
Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch Philip Owen Williams Annibynnol
Llantysilio Dianne Elizabeth Arnold Annibynnol
Llantysilio Roger James Cragg Annibynnol
Llantysilio Steven Vaughan Evans Annibynnol
Llantysilio Rachel Marilyn Horne Annibynnol
Llantysilio Trefor Rhys Hughes Annibynnol
Llantysilio Ieuan Arfon Jones Annibynnol
Llantysilio John Edward James Pickett Annibynnol
Llantysilio Margaret Olwen Smith Annibynnol
Llantysilio David George Henry Walton Annibynnol
Llanynys Siân Eryddon Davies Annibynnol
Llanynys Ian Hession Annibynnol
Llanynys Gwyn Howatson Annibynnol
Llanynys David Medwyn Jones Annibynnol
Llanynys Owen Tegid Jones Annibynnol
Llanynys Deryl Haf Roberts Annibynnol
Llanynys Meirion Wyn Roberts Annibynnol
Llanynys Clwyd Thomas Annibynnol
Nantglyn Richard Gwyn Bibby Annibynnol
Nantglyn Sion Ilan Davies Annibynnol
Nantglyn Hefin Wyn Lloyd Edwards Plaid Cymru - The Party of Wales
Nantglyn Ian William Gardner Annibynnol
Nantglyn Richard Morris Annibynnol
Prestatyn [Canol] Peter Charles Duffy Llafur
Prestatyn [Canol] Sherayne Edwards Llafur
Prestatyn [Canol] Elizabeth Tina Jones Ceidwadol
Prestatyn [Canol] Graham Joseph Percival Ceidwadol
Prestatyn [De Orllewin] Robert James Cooper Llafur
Prestatyn [De Orllewin] Robert Martin Murray Llafur
Prestatyn [De Orllewin] Gareth Sandilands Llafur
Prestatyn [Dwyrain] James Michael Davies Ceidwadol
Prestatyn [Dwyrain] Angelina Linda Muraca Ceidwadol
Prestatyn [Dwyrain] Anton Lawrence Sampson Ceidwadol
Prestatyn [Dwyrain] Julian Thompson-Hill Ceidwadol
Prestatyn [Gallt Melyd] Gerald Ernest Frobisher Ceidwadol
Prestatyn [Gallt Melyd] Robert Paterson Llafur
Prestatyn [Gogledd Orllewin] Jason Mathew McLellan Llafur
Prestatyn [Gogledd Orllewin] Janet Szabo Llafur
Prestatyn [Gogledd] Carys Louise Guy-Davies Llafur
Prestatyn [Gogledd] Paul Penlington Llafur
Prestatyn [Gogledd] David Turner Llafur
Rhuddlan William Reginald Davies Annibynnol
Rhuddlan Janet Ann Davies Ceidwadol
Rhuddlan John Trevor Jones Annibynnol
Rhuddlan William Francis Jones Annibynnol
Rhuddlan Caradoc Owen Morris Annibynnol
Rhuddlan Stephen Philip Rafferty Annibynnol
Rhuddlan Arwel Roberts Annibynnol
Rhuddlan Gareth Owen Rowlands Annibynnol
Rhuddlan Andrew Thomas Smith Annibynnol
Rhuddlan David Michael Tomkins Annibynnol
Rhuddlan Gwilym Hefin Williams Annibynnol
Rhuthun Stephen Leslie Beach Annibynnol
Rhuthun James Andrew Bryan Annibynnol
Rhuthun Richard John Frank Costain Annibynnol
Rhuthun Elisabeth Ann Culshaw Ceidwadol
Rhuthun June Derry Ceidwadol
Rhuthun Sioned Eleri Clwyd Foulkes Annibynnol
Rhuthun Kenneth Neville Hawkins Annibynnol
Rhuthun Louisa Maun Hughes Annibynnol
Rhuthun Rosie Branwen Hughes-Moseley Annibynnol
Rhuthun Menna Eluned Jones Plaid Cymru - The Party of Wales
Rhuthun Simeon Glyn Jones Annibynnol
Rhuthun Robert Arthur Owen-Ellis Annibynnol
Rhuthun Carole Anne Roberts Annibynnol
Rhuthun Katy Shân Morgan Williams Annibynnol
Rhuthun Emrys Wynne Plaid Cymru - The Party of Wales
Trefnant David George Dudley Annibynnol
Trefnant Selwyn Hughes Evans Annibynnol
Trefnant Anthony David Wynne Griffith Annibynnol
Trefnant William Alan David Kirkby Annibynnol
Trefnant Anita Suzanne Maguire Annibynnol
Trefnant William Moran Annibynnol
Trefnant Leslie Caradog Rees Ceidwadol
Trefnant Gwynfor Roberts Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Cwm] Jennifer Marjory Christian Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Cwm] Ian Richard Hodgkinson Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Cwm] Christine Ann Litherland Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Cwm] Rebecca Jane Veronica Murphy Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Tremeirchion] Janice Baldwin-Evans Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Tremeirchion] Derrick Alun Pugh Jones Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Tremeirchion] James Andrew Daniel Jones Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Tremeirchion] Helen Lloyd-Kerfoot Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Tremeirchion] Laurence Bernard Stanyer Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Tremeirchion] Hugh Trefor Suddick Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Tremeirchion] Robert Lloyd Williams Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Waen] Victor Michael Dodd Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Waen] Ffion Mererid Lloyd-Williams Annibynnol
Tremeirchion, Cwm & Waen [Waen] Glenys Morris Annibynnol
Y Rhyl [Bodfor] Janette Hughes Llafur
Y Rhyl [Bodfor] Peter John Williams Llafur
Y Rhyl [Bryn Hedydd] Barry Mellor Llafur
Y Rhyl [Bryn Hedydd] David Simmons Llafur
Y Rhyl [Cefndy] Patricia Margaret Jones Llafur
Y Rhyl [Cefndy] Margaret McCarroll Llafur
Y Rhyl [Cefndy] Brian Francis Moylan Llafur
Y Rhyl [Derwen] Jeanette Chamberlain-Jones Llafur
Y Rhyl [Derwen] Sarah Louise Roberts Llafur
Y Rhyl [Derwen] Cheryl Lynne Williams Llafur
Y Rhyl [Foryd] Ian William Armstrong Llafur
Y Rhyl [Foryd] Joan Butterfield Llafur
Y Rhyl [Pendyffryn] Andrew John Rutherford Llafur
Y Rhyl [Pendyffryn] Rebecca Siddall Llafur
Y Rhyl [Plastirion] Diana Hannam Ceidwadol
Y Rhyl [Plastirion] Stephen Henry Ratcliffe Llafur
Y Rhyl [Trellewelyn] Alan Robert James Llafur
Y Rhyl [Trellewelyn] Winifred Martha Mullen-James Llafur
Y Rhyl [Trellewelyn] William Norman Tasker Llafur
Y Rhyl [Tynewydd] Brian Blakeley Llafur
Y Rhyl [Tynewydd] Ellie Marie Chard Llafur
Y Rhyl [Tynewydd] Peter Prendergast Llafur