Y Cynghorydd Richard Mainon

Cliciwch ar y linc a ganlyn i lwytho cerdyn cyswllt electronig neu rith gerdyn, sy'n cynnwys y manylion cyswllt ar gyfer Y Cynghorydd Richard Mainon.

VCF Eicon ffeil VCF 1KB

Gellir darllen rhith gardiau trwy nifer o raglenni e-bost, cynorthwywyr digidol personol a ffonau symudol a gall fod yn ffordd hawdd o gael manylion cyswlltwllt

Pan fyddwch yn clicio ar y ddolen, cewch eich annog i Agor neu Gadw y vCard. Os ydych yn anfon e-bost gyda fersiwn ddiweddar o Microsoft Outlook, gallwch ddewis Agor i ddarllen cynnwys y rhith Gerdyn yn uniongyrchol i raglen eich e-bost.

Os nad yw eich rhaglen e-bost yn gallu agor rhith Gerdyn yn syth o'r we, gall dewis yr opsiwn Agor gynhyrchu neges gwall, neu ofyn i chi ddewis rhaglen i agor y ffeil. Yn yr achos hwn, ceisiwch eto, gan ddewis yr opsiwn Cadw i gadw'r rhith Gerdyn ar ffeil. Fe all rhaglen eich e-bost ganiatau i chi fewnforio'r manylion cyswllt o'r ffeil yma. Cyfeiriwch at help ar-lein eich rhaglen am gymorth.