Y Cynghorydd Tina Jones

Y Cynghorydd Tina Jones
Profile image for Y Cynghorydd Tina Jones

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Wardiau: Prestatyn (Canol)

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Prestatyn [Canol]

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
106 Ffordd Gallt Melyd
Prestatyn
LL19 8RL

Ffôn:  01745 856683

E-bost busnes:  Jones.Tina@denbighshire.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Tina Jones

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022

Etholiadau