Y Cynghorydd Pete Prendergast

Y Cynghorydd Pete Prendergast

Plaid: Llafur

Wardiau: De Orllewin Y Rhyl

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Y Rhyl [Cefndy] ; Y Rhyl [Pendyffryn]

 

 
Yn ôl i'r brig