Y Cynghorydd Tony Flynn

Y Cynghorydd Tony Flynn
Profile image for Y Cynghorydd Tony Flynn

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Wardiau: Prestatyn (Gogledd)

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Prestatyn [Gogledd Orllewin] ; Prestatyn [Gogledd]