Y Cynghorydd Alan James

Y Cynghorydd Alan James
Profile image for Y Cynghorydd Alan James

Teitl: Cadeirydd y Cyngor

Plaid: Llafur

Wardiau: Gorllewin y Rhyl

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Y Rhyl [Bodfor] ; Y Rhyl [Foryd]

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
13 Weaver Avenue
Y Rhyl
LL18 4HL

Ffôn:  01745 339847

E-bost busnes:  alan.james@sirddinbych.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Alan James

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 27/10/2016 - 09/05/2022

Etholiadau