Y Cynghorydd Alan James

Y Cynghorydd Alan James
Profile image for Y Cynghorydd Alan James

Plaid: Llafur

Wardiau: Gorllewin y Rhyl

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Y Rhyl [Bodfor] ; Y Rhyl [Foryd]