Y Cynghorydd Hugh Carson Irving

Y Cynghorydd Hugh Carson Irving
Profile image for Y Cynghorydd Hugh Carson Irving

Teitl: Aelod Arweiniol dros Gwsmeriaid a Llyfrgelloedd

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Wardiau: Prestatyn (Canol)

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Prestatyn [Canol]