Y Cynghorydd Melvyn Mile

Y Cynghorydd Melvyn Mile
Profile image for Y Cynghorydd Melvyn Mile

Plaid: Annibynnol

Wardiau: Llangollen

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Llangollen ; Llantysilio