Y Cynghorydd Melvyn Mile

Y Cynghorydd Melvyn Mile

Plaid: Annibynnol

Wardiau: Llangollen

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Llangollen ; Llantysilio

 

 
Yn ôl i'r brig