Y Cynghorydd Joe Welch

Y Cynghorydd Joe Welch
Profile image for Y Cynghorydd Joe Welch

Teitl: Arweinydd Grwp

Plaid: Annibynnol

Wardiau: Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch

Cynghorau Tref a Chymuned: Cyffylliog ; Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch ; Nantglyn

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Plas Farm
Nantglyn
Dinbych
Sir Ddinbych
LL16 5RB

Ffôn:  07979 102346

E-bost busnes:  joseph.welch@denbighshire.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Joe Welch

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/05/2012 - 09/05/2022

Etholiadau