Y Cynghorydd Joe Welch

Y Cynghorydd Joe Welch
Profile image for Y Cynghorydd Joe Welch

Teitl: Arweinydd Grwp

Plaid: Annibynnol

Wardiau: Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch

Cynghorau Tref a Chymuned: Cyffylliog ; Llanrhaeadr Yng Nghinmeirch ; Nantglyn