Y Cynghorydd Bob Murray

Y Cynghorydd Bob Murray
Profile image for Y Cynghorydd Bob Murray

Plaid: Llafur

Wardiau: Prestatyn (De Orllewin)

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Prestatyn [De Orllewin]