Y Cynghorydd Bob Murray

Y Cynghorydd Bob Murray
Profile image for Y Cynghorydd Bob Murray

Plaid: Llafur

Wardiau: Prestatyn (De Orllewin)

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Prestatyn [De Orllewin]

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
d/o Cyngor Sir Ddinbych
Neuadd y Sir
Rhuthun
LL15 1YN

E-bost:  bob.murray@denbighshire.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Bob Murray

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/05/2012 - 09/05/2022

Etholiadau