Y Cynghorydd Peter Scott

Y Cynghorydd Peter Scott
Profile image for Y Cynghorydd Peter Scott

Teitl: Arweinydd Grŵp

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Wardiau: Llanelwy (Gorllewin)

Cynghorau Tref a Chymuned: Llanelwy [Dwyrain]

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
51 Bishops Walk
Llanelwy
LL17 0SU

Ffôn:  01745 583504

E-bost busnes:  Peter.Scott@denbighshire.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Peter Scott

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022

Etholiadau