Y Cynghorydd Peter Scott

Y Cynghorydd Peter Scott
Profile image for Y Cynghorydd Peter Scott

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Wardiau: Llanelwy (Gorllewin)

Cynghorau Tref a Chymuned: Llanelwy [Gorllewin]