Y Cynghorydd Tony Thomas

Y Cynghorydd Tony Thomas
Profile image for Y Cynghorydd Tony Thomas

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Wardiau: Y Rhyl (Dwyrain)

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Y Rhyl [Bryn Hedydd] ; Y Rhyl [Plastirion]