Y Cynghorydd Andrew Thomas

Y Cynghorydd Andrew Thomas
Profile image for Y Cynghorydd Andrew Thomas

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Wardiau: Llanelwy (Dwyrain)

Cynghorau Tref a Chymuned: Llanelwy [Gorllewin]