Y Cynghorydd Andrew Thomas

Y Cynghorydd Andrew Thomas

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Wardiau: Llanelwy (Dwyrain)

Cynghorau Tref a Chymuned: Llanelwy [Gorllewin]

 

 
Yn ôl i'r brig