Y Cynghorydd Emrys Wynne

Y Cynghorydd Emrys Wynne
Profile image for Y Cynghorydd Emrys Wynne

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Wardiau: Rhuthun

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Rhuthun