Y Cynghorydd Emrys Wynne

Y Cynghorydd Emrys Wynne
Profile image for Y Cynghorydd Emrys Wynne

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Wardiau: Rhuthun

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Rhuthun

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Rhos Goch
81 Erw Goch
Rhuthun
LL15 1RS

Ffôn:  01824 704772

Ffôn Symudol:  07976 410 593

E-bost busnes:  Emrys.Wynne@denbighshire.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Emrys Wynne

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022

Etholiadau