Y Cynghorydd Cheryl Williams

Y Cynghorydd Cheryl Williams
Profile image for Y Cynghorydd Cheryl Williams

Plaid: Llafur

Wardiau: De Ddwyrain Y Rhyl

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Y Rhyl [Trellewelyn] ; Y Rhyl [Tynewydd]