Y Cynghorydd Pat Jones

Y Cynghorydd Pat Jones
Profile image for Y Cynghorydd Pat Jones

Plaid: Llafur

Wardiau: De Orllewin Y Rhyl

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Y Rhyl [Cefndy] ; Y Rhyl [Pendyffryn]

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
9 Llys Pen y Cefndy
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 2DY

Ffôn:  01745 330589

E-bost busnes:  pat.jones@denbighshire.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Pat Jones

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 06/05/1999 - 10/06/2004
  • 03/05/2012 - 09/05/2022

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau