Y Cynghorydd Anton Sampson

Y Cynghorydd Anton Sampson
Profile image for Y Cynghorydd Anton Sampson

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Wardiau: Prestatyn (Dwyrain)

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Prestatyn [Dwyrain]