Y Cynghorydd Merfyn Parry

Y Cynghorydd Merfyn Parry
Profile image for Y Cynghorydd Merfyn Parry

Plaid: Annibynnol

Wardiau: Llandyrnog

Cynghorau Tref a Chymuned: Aberchwiler ; Llandyrnog ; Llanynys