Y Cynghorydd Martyn Holland

Y Cynghorydd Martyn Holland
Profile image for Y Cynghorydd Martyn Holland

Teitl: Arweinydd Grwp

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Wardiau: Llanarmon-yn-Iâl / Llandegla

Cynghorau Tref a Chymuned: Llanarmon yn Iâl ; Llandegla ; Llanferres