Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams

Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams
Profile image for Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams

Plaid: Annibynnol

Wardiau: Dinbych Caledfryn Henllan

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Dinbych [Canol] ; Dinbych [Uchaf] ; Henllan

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
44 Love Lane
Dinbych
Sir Ddinbych

Ffôn:  01745 813539

E-bost busnes:  geraint.lloyd-williams@sirddinbych.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/05/2012 - 09/05/2022

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau