Y Cynghorydd Barry Mellor

Y Cynghorydd Barry Mellor
Profile image for Y Cynghorydd Barry Mellor

Plaid: Llafur

Wardiau: Dwyrain y Rhyl

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Y Rhyl [Bryn Hedydd] ; Y Rhyl [Plastirion]