Y Cynghorydd Barry Mellor

Y Cynghorydd Barry Mellor

Plaid: Llafur

Wardiau: Y Rhyl (Dwyrain)

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Y Rhyl [Bryn Hedydd] ; Y Rhyl [Plastirion]

 

 
Yn ôl i'r brig