Y Cynghorydd Paul Penlington

Y Cynghorydd Paul Penlington
Profile image for Y Cynghorydd Paul Penlington

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Wardiau: Prestatyn (Gogledd)

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Prestatyn [Gogledd Orllewin] ; Prestatyn [Gogledd]