Y Cynghorydd Mark John Young

Y Cynghorydd Mark John Young
Profile image for Y Cynghorydd Mark John Young

Plaid: Annibynnol

Wardiau: Dinbych (Isaf)

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Dinbych [Isaf]