Y Cynghorydd Mark John Young

Y Cynghorydd Mark John Young

Plaid: Annibynnol

Wardiau: Dinbych (Isaf)

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Dinbych [Isaf]

 

 
Yn ôl i'r brig