Y Cynghorydd Huw Williams

Y Cynghorydd Huw Williams
Profile image for Y Cynghorydd Huw Williams

Plaid: Annibynnol

Wardiau: Llanbedr Dyffryn Clwyd / Llangynhafal

Cynghorau Tref a Chymuned: Llanbedr Dyffryn Clwyd ; Llangynhafal

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Fferm Rhesgoed
Llanbedr Dyffryn Clwyd
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1YE

Ffôn:  01824 709750

E-bost busnes:  huw.o.williams@sirddinbych.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Huw Williams

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/05/2012 - 09/05/2022

Etholiadau