Y Cynghorydd Huw Williams

Y Cynghorydd Huw Williams
Profile image for Y Cynghorydd Huw Williams

Plaid: Annibynnol

Wardiau: Moel Famau

Cynghorau Tref a Chymuned: Llanbedr Dyffryn Clwyd ; Llanferres ; Llangynhafal

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Pen Rhos
Bryn Eryl
Ffordd yr Wyddgrug
Rhuthun, Sir Ddinbych
LL15 1DT

Ffôn:  07545 185756

E-bost busnes:  huw.o.williams@sirddinbych.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Huw Williams

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/05/2012 - 09/05/2022

Etholiadau