Y Cynghorydd Arwel Roberts

Y Cynghorydd Arwel Roberts

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Wardiau: Rhuddlan

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Rhuddlan

 

 
Yn ôl i'r brig