Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

Y Cynghorydd Ellie Marie Chard
Profile image for Y Cynghorydd Ellie Marie Chard

Plaid: Llafur

Wardiau: Y Rhyl (De)

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Y Rhyl [Derwen]