Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor

Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor
Profile image for Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Wardiau: Llandrillo

Cynghorau Tref a Chymuned: Cynwyd ; Llandrillo

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Glascoed Uchaf
Ffordd Llandrillo
Cynwyd
Corwen
LL21 0NA

Ffôn:  01490 413 117

E-bost busnes:  Mabon.ApGwynfor@denbighshire.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022

Etholiadau