Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor

Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor
Profile image for Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Wardiau: Llandrillo

Cynghorau Tref a Chymuned: Cynwyd ; Llandrillo