Y Cynghorydd Brian Jones

Y Cynghorydd Brian Jones
Profile image for Y Cynghorydd Brian Jones

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Wardiau: Y Rhyl Ty Newydd

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau: