Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker

Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker
Profile image for Y Cynghorydd Michelle Blakeley-Walker

Plaid: Llafur

Wardiau: Y Rhyl Trellewelyn

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Y Rhyl [Trellewelyn]