Y Cynghorydd Win Mullen-James

Y Cynghorydd Win Mullen-James
Profile image for Y Cynghorydd Win Mullen-James

Plaid: Llafur

Wardiau: Y Rhyl Trellewelyn

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Y Rhyl [Trellewelyn]