Y Cynghorydd Terry Mendies

Y Cynghorydd Terry Mendies
Profile image for Y Cynghorydd Terry Mendies

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Wardiau: Dyffryn Alun

Cynghorau Tref a Chymuned: Llanarmon yn Iâl ; Llandegla