Y Cynghorydd Delyth Jones

Y Cynghorydd Delyth Jones
Profile image for Y Cynghorydd Delyth Jones

Teitl: Arweinydd Grŵp

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Wardiau: Dinbych Caledfryn Henllan

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Dinbych [Canol] ; Dinbych [Uchaf] ; Henllan