Y Cynghorydd Pauline Edwards

Y Cynghorydd Pauline Edwards
Profile image for Y Cynghorydd Pauline Edwards

Plaid: Annibynnol

Wardiau: Dinbych Caledfryn Henllan

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Dinbych [Canol] ; Dinbych [Uchaf] ; Henllan