Y Cynghorydd Chris Evans

Y Cynghorydd Chris Evans
Profile image for Y Cynghorydd Chris Evans

Plaid: Annibynnol

Wardiau: Tremeirchion

Cynghorau Tref a Chymuned: Bodfari ; Tremeirchion, Cwm & Waen [Cwm] ; Tremeirchion, Cwm & Waen [Tremeirchion] ; Tremeirchion, Cwm & Waen [Waen]