Y Cynghorydd James Elson

Y Cynghorydd James Elson
Profile image for Y Cynghorydd James Elson

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Wardiau: Trefnant

Cynghorau Tref a Chymuned: Cefn Meiriadog ; Trefnant