Y Cynghorydd Martyn Hogg

Y Cynghorydd Martyn Hogg
Profile image for Y Cynghorydd Martyn Hogg

Teitl: Arweinydd Grŵp

Plaid: Wales Green Party - Plaid Werdd Cymru

Wardiau: Llanelwy (Dwyrain)

Cynghorau Tref a Chymuned: Llanelwy [Dwyrain]