Y Cynghorydd Diane King

Y Cynghorydd Diane King
Profile image for Y Cynghorydd Diane King

Plaid: Llafur

Wardiau: De-orllewin Y Rhyl

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Wardiau:

Cynghorau Tref a Chymuned: Y Rhyl [Cefndy] ; Y Rhyl [Pendyffryn]

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
75 Ffordd Elan
Parc View
Y Rhyl
LL18 4HZ

E-bost busnes:  diane.king@denbighshire.gov.uk

Llwytho manylion cyswllt fel rhith gerdyn ar gyfer Y Cynghorydd Diane King

Cyfarfodydd Pwyllgor

Etholiadau